Teredo Navalis - Pelemark

Teredo Navalis eller pelemark som den heter på norsk er egentlig ikke en mark men en langstrakt musling. Den blir også kalt skipsorm. 

Pelemarken blir vanligvis 20 cm lang og ca. 1 cm tykk. De to skallene foran på kroppen kan bli opptil
2 cm lange og fungerer som verktøy til å bore i treverk med. Boregangen og åpningen er kledd med et tynt kalklag. De har en lukkemekanisme i røråpningen og vil kunne stenge inne sjøvann i røret. Den vil altså kunne leve så lenge det er oksygen i det innestengte sjøvannet. Reproduksjon foregår i som-mermånedene med høyere vanntemperaturer og et saltinnhold ikke lavere enn 12 %. Flere generasjo-ner kan produseres pr. år.

Pelemarken er i stand til å livnære seg på tre alene, og gjør enorm skade på trekonstruksjoner, inklu-dert skipsskrog og brygger. Ferskvann eller brakkvann vil ta knekken på pelemarken på båter som er angrepet. Pelemarken er utbredt over hele verden. Den ble oppdaget i Europa i 1731 da den gjorde stor skade på dikene i Nederland. I Fillippinene er pelemarken en delikatesse.

Her ser man at biter av skipsplank er gjennomboret på kryss og tvers av pelemarken.

Bildet under viser en pelemark i glassbeholder. Bildene er tatt i Karmsund folkemuseum.