Thorleif Sunde A/S

Bildet ble tatt 27. mai 1962. Foto: Widerøes flyfotosamling/Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt 27. mai 1962. Foto: Widerøes flyfotosamling/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen - desember 2023
Bilfirmaet Thorleif Sunde A/S ble etablert i Stavanger 1. mai 1935 av Thorleif Sunde. Firmaet solgte biler i 50 år.

Thorleif Sunde ble involvert i Stavangers bilbransje da han i 1922 ble ansatt som kontorsjef hos Motorcompaniet A/S i Nedre Holmegate 10, i samme bygg som Grand Hotel. De hadde kontrakt med General Motors Norge A/S og forhandlet bilmerket Chevrolet. Etter flere år hos Motorcompaniet ønsket Thorleif å starte sin egen virksomhet.

Bedriften Thorleif Sunde A/S ble etablert 1. mai 1935, samtidig som den fikk agenturet på Opel, Vauxhall, Chevrolet og Bedford fra General Motors Norge A/S. Utsalgssted og verksted lå i leide lokaler i Olav Kyrresgt. 20.

I 1948 kjøpte Thorleif Sunde eiendommen Blidensol i Løkkeveien 99 hvor han fikk oppført et moderne bygg. Bygningen ble tegnet av arkitekt Gustav Helland. Det første byggetrinnet var sluttført og ferdig til innflytting i desember 1951. Siden fulgte flere utvidelseer og antallet ansatte var i perioder oppe i 80 medarbeidere.

23. november 1984 sa General Motors Norge A/S opp kontrakten med Thorleif Sunde A/S med virkning fra 1. mai 1985. Argumentet for oppsigelsen var at det ikke ble solgt nok biler. Da Sunde fikk denne beskjeden var det 35 ansatte i bedriften.

Foto: Rogalands Avis.
Foto: Rogalands Avis.

1. mai 1985 ble agenturet for Opel personbiler gitt til Rogaland Auto A/S i Hillevågsveien 100.

Thorleif Sunde ble født i Stavanger 20. april 1902. Hans foreldre var Olaus Reinert Sunde og Sikke Talette Sunde. Thorleif bodde i sine barneår i Oscars gate 36. 4. mai 1938 giftet han seg med Tora Holgersen i St. Petri kirke. De fikk to sønner sammen, Ivar og Tor.

Thorleif Sunde døde 13. februar 1974, nær 72 år gammel. Tora Sunde døde i oktober 1979, nær 72 år gammel.

Kilde: Diverse aviser og publikasjoner hos Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden