Stavanger Adresseavis

Tekst: Erling Jensen.
Stavanger Adresseavis ble gitt ut i perioden 1833 til 1906. Det var den den første trykte avis som ble gitt ut i Stavanger. Senere skiftet avisen navn til Stavanger Amtstidende og Adresseavis. 

Det første nummeret kom ut 4. oktober 1833, og ble utgitt av boktrykker Lauritz Christian Kielland. Han hadde startet Stavangers første trykkeri som den gangen lå i Urgata. Lauritz Christian Kielland kjøpte i 1847 eiendommen Bergene og flyttet trykkeriet dit, omtrent der hvor Lendeparken er i dag.

Stavanger Adresseavis tok først mål av seg å være partipolitisk nøytral, og folkeopplysning var vik-tigere enn politisk debatt. I striden om parlamentarismen fra omkring 1870 støttet avisa imidlertid den konservative fløyen.

Avisa kom ut hver fredag, i et lite format med to spalter. I 1841 skiftet avisen navn til Stavanger Amts-tidende og Adresseavis. Etter navnebyttet kom avisa ut med to nummer pr. uke, søndag og torsdag. Fra 1869 av kom den ut med tre nummer pr. uke, og fra og med 1872 hadde den daglige utgivelser. Etter hvert utviklet Stavanger Amtstidende og Adresseavis seg til en mer moderne dagsavis.

Avisa Stavangeren kom ut fra 1852 og ble både en økonomisk og politisk konkurrent. Stavanger Amtstidene og Adresseavis kom ut med siste nummer 1. desember 1906.

Adresseavisene hadde sin opprinnelse i adressekontorene, opplysningsbyråer hvor publikum fikk slik informasjon. Man oppdaget snart at det var bedre å samle alle disse opplysningene i et trykt blad, som kunne bestilles i fast abonnement. Det trengtes kongelig bevilling til slike foretak.

Den første avisen som ble gitt ut i Stavanger var adresseavisen Stavangerske Adresse Contoirs Efter-retninger. Den kom trolig ut bare i 1769 og 1770, og var en håndskrevet ukeavis.

Til hovedsiden