Skagen

Skagen i 2008. Foto: Erling Jensen.
Skagen i 2008. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Skagen er et av Stavangers eldste gateløp og ble også i middelalderen kalt Skagen. I enkelte kilder fra 1840-årene er den kalt Skaen. Navnet Skagen kommer av gammelnorsk skagi som betyr nes.

Navnet kommer trolig av berget ved Valberget som tidligere gikk som et nes ut i fjorden. Neset var der innkjøringen til parkeringsanlegget under Valberget er i dag. Neset er i dag borte på grunn av utbyggingene i havnebassenget. Bebyggelsen på Skagen mistet kontakten med sjøen da Skagen-kaien og Honnørbrygga ble utbygd i 1898–1906. Det kan ha vært flere gårder på Skagen, etter som man kjenner til betegnelser som Indste Skagen og Midt-Skagen.

Bildet ble tatt i 1932 og viser asfaltarbeidere. Foto: Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt i 1932 og viser asfaltarbeidere. Foto: Stavanger byarkiv.

Fram til utvidelsen av Torget i 1860-årene var Torget et lite område. Skagen gikk som en sammen-hengende gate over dagens torg og fortsatte i Nedre Strandgate. Skagen er et av byens eldste gate-løp og kan ha vært uendret fra 1200-tallet. Skagen nevnes første gang i skriftlige kilder i 1296. Senere var Skagen området fra Torget og til Valberget. Arkeologiske funn viser at det var bygninger her i middelalderen. 

Skagen 18
Huset i rokokko-stil ble bygd på 1700-tallet, og den eldste delen ble oppført av Jens Abrahamsen Ploug i 1720-årene. Sønnen, Ole Smith Ploug, bygget på huset i 1769, og fra da av holdt det kjente handelshuset Ploug & Sundt til her. Ved ombyggingen i 1787 fikk huset den praktfulle fasaden det har i dag, i en variant av rokokko med flotte utskjæringer, men også med joniske pilastre i hele fasadens høyde.

Skagen 18. Foto: Stavanger Byarkiv.
Skagen 18. Foto: Stavanger Byarkiv.

Ploug bygget skip på eget verft og drev skipsfart også utenfor Europa. I 1791 ble adoptivsønnen hans Hans B. G. Sundt, kompanjong. Handelshuset fikk da navnet Ploug & Sundt, og det ble handlet med tømmer, salt, tørrfisk og sild. Noen få år senere døde Ploug, og Henriche Marie Frantzen ble gift med sin adoptivsønn Hans Sundt. Sundts svigersønn, Lauritz Wilhelm Hansen, ble den dynamiske leder fra 1840, og i hans tid blomstret både handel og skipsfart. Han var også stadshauptmann i Stavanger og en av byens ledende menn. 

I slutten av 1800-tallet sviktet sildefisket, og damp overtok for seil. Mange firmaer fikk vanskeligheter, og Ploug & Sundt gikk konkurs i 1883. Skipsverftet til Ploug & Sundt på Kjeringholmen ble nedlagt. Det siste skipet som ble bygget ved verftet var skonnertbriggen Norden i 1880. Familien beholdt imidler-tid eiendommen, og etablerte en ny handelsvirksomhet innen engros- og skipshandel. Den ble solgt ut av familien først i 1980-årene.

Bildet ble tatt 12. november 2023. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt 12. november 2023. Foto: Erling Jensen.

Bildet under ble tatt en gang mellom 1890 og 1897. I bygget lengst bak til høyre var det hotell. Rundt 1880 ble Hotel Scandinavie åpnet i bygget. Det fikk senere navnet Hotel Phoenix som vi ser på bildet. I 1897 skiftet hotellet navn til Hotel Nordstjernen. I 1890 flyttet tannlege Henrik Birkedal inn i bygget foran til høyre.