Hetlandsgata

Hetlandsgata. Bildet ble tatt i 2014. Foto: Erling Jensen.
Hetlandsgata. Bildet ble tatt i 2014. Foto: Erling Jensen.

Hetlandsgata ligger i Storhaug bydel i Stavanger. Den går fra Kongsgata i østlig retning til Tårngata. Gata er oppkalt etter den gamle prestegården og kommunen Hetland.

Asbjørn Kloster bodde og drev en skole i Hetlandsgata 2 (nå Pedersbakken 1) fra 1848 til 1860. En av elevene skal ha vært Lars Oftedal, som vokste opp i Hetlandsgata 4. Dette huset ble senere brukt av Bethania Waisenhus til Magdalenahjemmet, et hjem for falne kvinner. En tid var det også barnehjem og verksted. I 1893 kjøpte Haandværkssvendenes Forening huset, og året etter åpnet de eget aldershjem her. Stavanger kommune vedtok riving av huset i 2006, selv om de var klar over den historiske verdien det hadde.

I 1870-årene ble gata kalt Lygarsgadå etter en mann i byen som noen hadde gitt oppnavnet Lygar. I den øverste enden av Hetlandsgata oppførte en driftig innvandrer fra Holstein, Fried-rich Petersen, en vindmølle i 1794. Natten mellom 21. og 22. april 1798 ble vindmøllen herjet av brann og ble aldeles i Grunden ødelagt med sine Indredninger, uden at andet blev red-det end nogle faae tildels forbrændte Jern- og Træmaterialer. Stedet ble likevel i mange år kalt Møllebråtet.

Til hovedsiden