Anna Nilssen

Tekst: Erling Jensen
Anna Nilssen var en svært aktiv kvinne. Hun var ildsjelen bak opprettelsen av Haugesund Private Barneasyl. Hun var også engasjert i flere utvalg, og var aktiv politiker.

Hun ble født 24. juni 1846 i Stavanger, og døpt i Stavanger domkirke 12. juli samme år. Hennes døpe-navn var Ane Thonette. Hennes foreldre var baker Sivert Larsen og Berthe Serine Olsdatter. 17 år senere giftet hun seg i samme kirke med fargemester Nils Nilssen. De fikk senere seks barn. I 1870-årene flyttet Anna og Nils til Haugesund hvor mannen startet fabrikk og utsalg av maling, vaskeartik-ler og parfyme.

Haugesund Private Barneasyl ble stiftet i Sørhauggaten 226 den 16. januar 1905 av Den private fattig-pleie i Haugesund. Anna Nilssen var ildsjelen bak opprettelsen, og hun var asylets første bestyrerinne. Hun var aktivt med på å skaffe klær og utstyr til barna. Anna var lenge både bestyrerinne og styre-formann, og formannsvervet beholdt hun så lenge hun levde. Opprinnelig var hjemmet ment for spebarn slik at mødrene kunne jobbe i sildeindustrien.

Hele artikkelen kan leses i e-boken Vestlandskvinnene.