Anna Nilssen

Tekst: Erling Jensen
Anna Nilssen var en svært aktiv kvinne. Hun var ildsjelen bak opprettelsen av Haugesund Private Barneasyl. Hun var også engasjert i flere utvalg, og var aktiv politiker.

Hun ble født 24. juni 1846 i Stavanger, og døpt i Stavanger domkirke 12. juli samme år. Hennes døpe-navn var Ane Thonette. Hennes foreldre var baker Sivert Larsen og Berthe Serine Olsdatter. 17 år sen-ere giftet hun seg i samme kirke med fargemester Nils Nilssen. De fikk senere seks barn. I 1870-årene flyttet Anna og Nils til Haugesund hvor mannen startet fabrikk og utsalg av maling, vaskeartikler og par-fyme.

Haugesund Private Barneasyl ble stiftet i Sørhauggaten 226 den 16. januar 1905 av Den private fattig-pleie i Haugesund. Anna Nilssen var ildsjelen bak opprettelsen, og hun var asylets første bestyrerinne. Hun var aktivt med på å skaffe klær og utstyr til barna. Anna var lenge både bestyrerinne og styrefor-mann, og formannsvervet beholdt hun så lenge hun levde. Opprinnelig var hjemmet ment for spebarn slik at mødrene kunne jobbe i sildeindustrien.

Bildet er fra Haugesund Private Barneasyl mens det ennå holdt til i kommunens hus på Landmannstorget.
Bildet er fra Haugesund Private Barneasyl mens det ennå holdt til i kommunens hus på Landmannstorget.

Anna Nilssen var med i Haugesund Kvinneråd fra starten i 1906. Hennes engasjement handlet mye om "hjelp til selvhjelp". Hun tok initiativ til, og var første leder av Haugesund Husflidsforening der kvinner fikk opplæring i vev og søm av produkter som ble solgt i eget husflidsutsalg. Hun var første kvinne i fattigstyret i 1906, et styre på sju der kvinnene etter hvert utgjorde flertallet. Vergerådet, arbeidsgården og tuberkulosehjemmet var andre utvalg hvor hun var engasjert. I perioden 1911–1913 var hun en av tre kvinner i bystyret, alle fra partiet Venstre.

Fra 1947 fikk den gjenetablerte barnehagen hennes navn, og Anna Nilssens Minne barnehage BA ble stiftet 22. januar 2002. 

Anna Nilssen har fått en gate oppkalt etter seg i Tømmerdalen. Nils Nilssen døde 15. januar 1918, nær 75 år gammel. Anna Nilssen døde 16. mai 1922, nær 76 år gammel.

Til hovedsiden