Kuppelhallen

Kuppelhallen i 1979. Foto: Rogalands Avis/Stavanger byarkiv.
Kuppelhallen i 1979. Foto: Rogalands Avis/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen - august 2023
Den gamle Kuppelhallen i Bjergsted i Stavanger ble åpnet av handelsminister Arne Skaug 25. mai 1961 i forbindelse med en møbelmesse. Den hadde plass til rundt 2000 personer.

Kuppelhallen var på 2 289 kvadratmeter og ble disponert av Rogalandmessen A/S. Taket på hallen var laget på en laminert trekonstruksjon som dannet en halvkule på 56 diameter. Kuppelhallen ble tegnet av stavangerfirmaet Arkitektene Eyvind Retzius & Svein Bjoland som ble dannet i 1952.

Rogalands Avis hadde en treffende beskrivelse av det hektiske miljøet i hallen dagen før den ble åpnet. Jeg gjengir noe fra artikkelen:

Hektisk er ikke ordet lenger når det gjelder arbeidet med å få alt til å klaffe til åpningen av møbel-messen i Bjergsted. FEBRILSK! er ordet. Blod, tårer og svette! Hundrevis av travle mennesker springer om hverandre, hamrer, slår, folk roper, noen kjefter, andre har ikke tid til det engang. Vi blir avbrutt av høyttaleren: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Hallo, hallo. Dette er en høyttaler-prøve. - 1 - 2. Jeg står nå 5 centimeter fra mikrofonen. Hallo, hallo.

– Slutt med å røke her inne, sier brannsjef Evensen til en kar idet han tar siste oversikten innen sitt gebet.

– Di møblene ska inn i hall ein, skriker en siddis til en lastebilsjåfør som suser inn på plassen. – Ver kvikke! Der komme flærne bilar.

– Di plantene ska seddas ud der, skriker en av bygartnerens folk. – Har du sitt någe te Knoffen med grasfrøe?

– Kor e stien henne, roper en maler. – Eg ska opp på koppelen.

Og over det hele bryter høyttalerstemmen gjennom: - 1 - 2 - 3. Mandag, tirsdag, onsdag. Hallo, hallo. Dette er en mikrofon...

Vi flykter. Vekk, vekk. Her har vi ingenting å gjøre. La gutta få fred. Dette strevet må da minst være en messe verd!

– – –

3. juni 1961 ble det på ny liv i Bjergsted:

Folkefest i Bjergsted
I høve 100 års jubileet for husdyrsjåa, laurdag 3. juni kl. 19.30. Dans til Johnnys band's fem manns orkester. Entre kr. 2.50.-

En måned senere, 22. august, var både Johhny band og husdyrsjåa glemt. Da spilte nemlig Cliff Richards og The Shadows i kuppelhallen. 

I 1980 startet ombyggingen av kuppelhallen, og i 1982 sto den ferdig ombygd til konserthall. Denne gangen var det arkitekt Ola Natvig som laget tegningene. Kuppelhallen drives i dag av selskapet Stavanger konserthus IKS.

Kilde: Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden