Haugesunds historie 1900-tallet

1900
Haugesunds Nye Mekaniske Verksted ble grunnlagt i august.

1901
Lydia Amundsen ble bystyrets første kvinnelige medlem. Hun representerte Avholdspartiet.
Vår Frelsers kirke ble oppført. Kirken ble tegnet av Einar Halleland (1860–1944).

1905
Haugesund Fjelllag ble stiftet.

1906
Haugesund Mållag ble stiftet.
Haugesund Sanitetsforening ble stiftet 12. juni.
Kong Haakon VII kom til Haugesund 26. juli i forbindelse med sin kroningsferd.
Norsk Jern og Metallarbeiderforbund, avdeling 57 Haugesund ble stiftet 30. juni.

1907
Haugaland Arbeiderblad ble etablert.
Haugesund Høvleri & Trelastforretning ble etablert.
Haugesund Privatbank ble etablert.
John Hauge og sønnen John Alexander Hauge etablerte verftet Hauges Jernskibsbyggeri.

1908
Haugesundsskipet D/S Eva ble levert fra Stavanger Støberi & Dok i april 1908.
Hermetikkfabrikken Harald åpnet på Risøy.

1909
Haugesunds Elektrisitetsverk ble etablert.
Rederiet Brummenæs & Torgersen kjøpte sitt første skip, sildedamperen D/S Gloval.

1910
Brannvesenets fagforening ble stiftet i januar.
Havnevesenet fikk sin første båt som var en trebåt på 25 fot.
Haugesunds Fiskematkjøkken ble grunnlagt.
Haugesunds Rederiforening ble grunnlagt.

1911
1. januar ble byen utvidet med deler av den omkringliggende Skåre kommune.
Haugesunds Blikemballagefabrik ble etablert i nord på Hasseløy. Hans Høinæs ble fabrikkens disponent.
Haugesund Speideravdeling ble stiftet.
Haugesundsskipet D/S John Knudsen ble levert fra Stavanger Støberi & Dok i januar 1911.
Moritz Rabinowitz (1887–1942) etablerte en liten klesbutikk i Kaigaten. Butikken ble et imperium med egne klesfabrikker og butikker langs hele kysten fra Haugesund i nord til Kristiansand i sør. Rabinowitz var den eneste jøden i Haugesund i mellomkrigstiden.

1912
Haugesunds Dagblad ble etablert.
Haugesund Tobakkfabrikk ble grunnlagt.
Haugesundsskipet D/S Erich Lindøe ble levert fra Stavanger Støberi & Dok i juni 1912.
Sjømannshjemmet fikk eget hus i krysset Sørhauggata/Grønhauggata.

1913
Brødrene Wathnes sykkelfabrikk ble etablert. Bedriften ble avviklet i 1922.
"Gullhuset" ble bygd i Haraldsgata 162.
Haugesund kommunale husmorskole ble etablert. Husmorskolen flyttet inn i første etasje i Skåre-gaten 125, i lokalene hvor Arbeidsskolen holdt til.

1914
Haugesund Husflidsforening ble stiftet i juni.

1915
Haugesund kommunale Handelsskole ble etablert.

1916
Festiviteten ble oppført.
Sportsklubben Vard ble stiftet 2. juni.

1917
Haugesund Røde Kors ble stiftet.
Haugesund Sjø ble etablert.

1918
Karmsund Cementindustri ble stiftet. Nedlagt i 1987.

1919
Asalvik Bad ble åpnet.
Sjømenns Aldershjem ble bygd i Langgata 50 på Hasseløy.
Sportsklubben Djerv 1919 ble etablert 26. mars.

1920
Festiviteten ble tatt i bruk for første gang 20. mai.
Haugesund hadde 16 580 innbyggere.
Haugesundsskipet D/S Tico ble levert fra Stavanger Støberi & Dok i november 1920.
Skulpturen Fiskerne ble avduket.

1921
78 dampskip med en samlet tonnasje på 211 926 tonn lå i opplag i Haugesund og omegn.
Avisen Haugesunds Social-Demokrat ble etablert.
Haugesund Kommunale Kinomatografer ble etablert.

1922
Haugesund Avholdslag startet kafeen Total-caféen L. Kyviks Minde.
Haugesund kommunale slaktehus ble offisielt åpnet.
Torvastad Gamlehjem ble innviet.

1924
Constance Lothe sitt samfunnsengasjement ble belønnet med Kongens fortjenstmedalje i gull.

1925
Byens første rutebil ble bygd av snekker Johannes Apeland for Anfinn Helgevolds bybuss-rute.

1926
26. januar startet Anfinn Helgevolds bybuss-rute.
Grudes utsalg ble etablert.
Haugesund Musikkkonservatorium ble grunnlagt av fiolinisten A. Soland.
Herman Sørensen & Sønners Jernstøperi ble stiftet.
St. Franciskus hospital i Salhusvegen 30 ble innviet.

1927
Den nye tollbod åpnet ved Smedasundet.
Haugesunds Automobil Co. A/S åpnet bilforretning i Haraldsgaten 99. I 1971 ble firmanavnet endret til Haugesund Auto A/S.
Haugesunds Sparebank gikk konkurs.

1928
Haugesund Kurbad ble etablert i Breidablikkgaten.
Lundervolds musikk ble etablert av pianostemmer Severin Lundervold. Senere ble sønnene Tolleif og Einar Lundervold medarbeidere. Lundervolds Musikk gikk konkurs i 1981.

1929
Haugesund kommune fikk nytt byvåpen til byens 75 års jubileum. Dette erstattet det gamle fra 1862 med sildetønner, anker og de tre fykende måker.
Haugesunds nye posthus ble tatt i bruk.
Haugesund Treplantningsselskap ble rekonstruert.

1930
Haugesund hadde 17 166 innbyggere.
Haugesund Tennisklubb ble etablert 13. mai.
Haugesunds granitkompani i Sørhauggaten 112 ble etablert.
Konfeksjonsfabrikken A/S Condor ble etablert av M. Rabinowitz i et nytt funkisbygg i Flotmyrgata.
Svein Lindøs agenturforretning ble etablert.

1931
Haugesund rådhus ble innviet 1. oktober.
Stor nød i byen. 800 personer søkte om bidrag fra kommunens juleutdeling.

1932
Haugesund Motorsykkelklubb ble etablert.

1933
Lyrikeren Kolbein Falkeid ble født 19. desember.
Partiavdeling av Nasjonal Samling ble stiftet i Haugesund.

1934
Det var 250 arbeidsledige sjøfolk i byen.
Garpeskjærskaien ble tatt i bruk.
Haugesund Såpefabrik ble etablert.
Holger Holgersens handelsskole ble opprettet.

1935
Haugesund Kajakklubb ble stiftet 24. mai.
Varemessen pågikk fra 1.–10. september og var den store begivenheten i byen disse dagene.

1936
Hotell Kong Harald åpnet 1. mars i Haraldsgata 146.

1937
Vestenfjeldske Oljeselskap NOR A/S åpnet sitt tankanlegg på Hasseløy. I 1958 åpnet selskapet sitt store og moderne importanlegg på Torvestad. Selskapet ble solgt til A/S Norske Shell i 1958.

1939
Det var 29 kafeer i Haugesund.
Risøybrua åpnet i mai.
Sportsklubben Haugar ble stiftet 19. oktober.

1940
Haugesund Fornøielsespark ble etablert 28. juni.
Haugesund hadde 17 914 innbyggere.

1941
Constance Lothe døde, 86 år gammel. 
Norsk Folkehjelp dannet egen forening i Haugesund.

1942
Avisen Haugesunds-Pressen ble etablert.

1945
Kong Haakon VII besøkte Haugesund 22. august.

1946
Flotmyrbanen ble anlagt.
Haugesunds Bolig- og Byggelag ble stiftet.

1947
Haugesund Boligbyggerlag bygde sine første boliger.
Haugesund Motorbåtforening ble stiftet.
Hotell Astoria åpnet.

1949
Rådhusplassen ble innviet 28. august.

1950
Anonyme Alkoholikere etablerte lokallag i Haugesund.
Haugesund hadde 18 747 innbyggere.
Stuertskolen i Haugesund ble etablert.

1951
Den nye parken ved Hollenderhaugen åpnet.
Solfonn Hotell på Seljestad åpnet.

1952
211 hus i Haugesund manglet fremdeles vannklosett.
Haugesund Renholdsverk fikk sin første søppelbil.
NAF's campingplass ved Haraldshaugen ble innviet.
Nye Totalen kafé åpnet.

1953
Røvær fikk direkte båtforbindelse til Haugesund.

1954
Den nye Hasseløybroen ble innviet.
Haugesund feiret sitt 100-års jubileum.
Haugesund fikk sin første rundkjøring i krysset Skjoldaveien-Karmsundsgata.
Haugesund svømmestadion ble innviet.
Telegrafverket overtok Haugesunds telefonselskap 1. oktober.

1955
Avisene 1ste Mai og Haugaland Arbeiderblad gikk sammen og ble til Rogalands Avis.
De to første boligblokkene i Haugesund ble klar for innflytting.
Egil Eide-monumentet ble avduket.
Halvdan Krohn Brekkes forretningsbygg i Haraldsgata sto ferdig.
Haugesund Meieri gikk over til flaskemelk.
Karmsund bru ble åpnet 22. oktober.
Røvær bru ble åpnet.
Skeisvang Ungdomsherberge ble innviet.

1956
Bellevue Restaurant ble åpnet 17. mai.
Hauge skoles nybygg ble tatt i bruk.
Salvøy bro på Karmøy ble innviet.
Stavanger Aftenblads kulturpris dette året gikk til forfatteren Sjur Lothe. Han ble født i 1893 i Hauge-sund og var også skipsreder. Av hans fortellinger kan nevnes Byen og banken (1927), Det blir aldri som før (1938) og trilogien Underveis, Mot målet og Den nye dag (1949–52), som foregår i 1830-årene. Bøkene gir folkelivsbilder fra vestlandsk småbymiljø. I de senere årene skrev Sjur Lothe både skuespill og hørespill.

1957
Haugesund Revmatismesykehus ble innviet 
22. januar.

1958
Haugesund ble utvidet med den resterende delen av Skåre kommune.
Haugesund fikk sin første jazzklubb, Harlem.
Kong Olav og prinsesse Astrid besøkte Haugesund 27. juni.
Røvær fikk elektrisk lys.

1959
Haugesund kringkastingsstudio ble tatt i bruk.
Hotell Saga åpnet.

1960
Folketallet passerte 27 000 innbyggere.
Hurtigbåtforbindelsen mellom Stavanger og Bergen, også kalt Hydrofoilruten, ble åpnet. Den første båten som ble brukt fikk navnet Vingtor.

1961
Haugesund kommunale høgre almennskole sto ferdig.
Skipsreder Ingvar Meling (1909–1961) døde 22. februar.

1962
Den nye Adventkirken ble innviet.

1963
Den første mynt-telleren i byen ble installert i Haugesund Sparebank.

1964
Haugesunds Fiskematkjøkken opphørte.
Haugesund Pistolklubb ble stiftet.
Haugesund Sjø flyttet inn i nytt bygg i Haraldsgata.
Viking Redningstjeneste A/S ble etablert sør i Salhusvegen.

1965
Essostasjonen på Gard ble åpnet.
Killingsøy ble landfast.
Norgesmesterskap i friidrett ble arrangert.

1966
Haugesundsfirmaet Sjur Lothe & Co. A/S feiret sitt 75-års jubileum.

1967
Det nye bygget til Haugesund folkebibliotek ble innviet i september.
Haugesund Meieris nye anlegg i Karmsundsgata ble tatt i bruk.
HSD-bygget i Karmsundsgata sto ferdig.

1968
Amandas snackbar åpnet.
Captains Cabin åpnet 17. september.
Nordsjøfestivalen - Den første store fiskefestivalen startet.

1969
Haraldshallen sto ferdig.
Høyblokkene på Varafjellet sto ferdige.

1970
Hotel La Mer ved Smedasundet ble åpnet.
Den første Vise- og Lyrikkfestivalen ble arrangert.

1971
Helge Toft ble født 23. februar.
Menighetenes Alders- og Sykehjem ble innviet 19. februar.
Mesterhus Haugesund ble etablert.
Nygata i ble permanent gågate 22. oktober. Haraldsgata ble gågate som en prøveordning fra 24. juli.
Ramsdalsblokkene sto klar til innflytting.

1972
Touring Motor Hotel ble åpnet.
Westamaranen overtok strekningen Haugesund-Kopervik-Stavanger etter båten Tre Måker.

1973
Bergen Banks nybygg ble tatt i bruk 17. september.
Haugesunds Dagblad ble nedlagt.
Haugesund fikk sin første kvinnelige postbud.

1974
Haugesund hadde 27 283 innbyggere.
Haugesund kommunes kulturstipendium for 1974 ble tildelt lyrikeren Kolbein Falkeid.
Norsk Symaskinservice (NORSY) ble etablert i Kirkegata 192.

1975
Haraldsgata ble permanent gågate fra Skjoldavegen til Åsbygata.
Haugesund Lufthavn ble åpnet.
Konfeksjonsfabrikken A/S Condor ble nedlagt 31. mai.

1976
Haugesunds Handelsstands Forening hadde et stort 75-års jubileumsarrangement.
Politikammeret i krysset Grønhauggata/Sørhauggata sto ferdig.
Røvær skole ble godkjent som ungdomsskole.
Sleipner gikk på grunn ved Ryvarden fyr. 29 mennesker ble skadet.

1977
3 Busserulls utga LP'en Suddeli-duttan-dei.
Fylkessjukehuset i Haugesund sto klar for innflytting i januar.
Touring Motor Hotel ble utvidet med to nye etasjer.

1978
Edda kinosenter sto ferdig.
Haugaland Billag fikk sine første kvinnelige sjåfører.
Hurtigbåtterminalen ble bygd.
KFUK's bygning i Sørhauggata ble revet.
Vinmonopolet i Haugesund åpnet 21. juni kl. 10:00. Ca. 1200 mennesker besøkte utsalget åpnings-dagen.

1979
Haugesund fikk sin første galleri- og rammebutikk i Kirkegata 171.
Rogalending nummer 300 000 ble født på Haugesund sykehus.

1980
Alexander Kielland-plattformen kantret. Av de 123 omkomne hadde 28 tilknytning til Haugesund Mekaniske Verksted.
Haugesund fikk kommunale parkeringsvakter.
Landmannstorget ble innviet.

1981
Haugesunds gamle kino- og konsertlokale Festiviteten brant ned natt til 23. mars. To brannmenn ble skadet og måtte innlegges på sykehus med brannsår. Vaktmesterfamilien på tre personer berget seg i bare nattøyet. Bygningen ble oppført i 1916.
Steinerskolen i Haugesund åpnet sine nye lokaler i tidligere restaurant Bellevue.
Turnhallen ble totalskadd etter brann natt til 17. mai.

1982
Båtruten mellom Haugesund og Karmøy ble innstilt.
Haugesund MC-klubb ble stiftet i april.
Haugesund Turnforening fikk ny turnhall.

1983
Den tyske politikeren Willy Brandt (1913–1992) holdt tale på Rådhusplassen 17. mai.
Haugaland videregående skole åpnet.

1984
Haugesunds Avis flyttet inn i nytt bygg.
Nordsjøhallen ble innviet av Kåre Willoch.

1985
Amandaprisen ble første gang delt ut 17. august.
Vår Frelsers Menighetshus sto ferdig.

1986
Den siste havnekranen til Haugesund havnevesen på Garpaskjær ble fjernet.
Haugesund Teater ble etablert.
Havnaberg skole ble revet.
Sir Toby åpnet i oktober.

1987
Sildajazzen ble arrangert for første gang.
OBS-senteret på Raglamyr ble åpnet.
Storbrann i Haugesund. Ti bygninger ble brannherjet.

1988
Arvid O. Mørch ble kåret til Årets Araber.
Forretningsbygget Strandgata 94 ble bygd.
Narko-raid i Haugesund og Karmøy, 55 personer ble pågrepet.

1989
Amanda Hotel ble åpnet.
Ognasundbrua åpnet.

1990
Skyssbåten Torvestad gikk for siste gang mellom Haugesund havn og Vikjå på Nord-Karmøy.
Svein Lindøs agenturforretning ble avviklet.

1991
Gangbrua over Karmsundgata ved Djupaskarvegen ble bygd.
Haugesundsbandet Vamp ble etablert.

1992
Gunnar Andersen ble kåret til Årets Araber.
Parkanlegget i Torgbakken ble åpnet.

1993
Asalvik bad ble gjenåpnet på sørsiden av Killingøy-moloen.
Bandet Einherjer ble etablert.
Fotballklubben Haugesund, omtalt som FK Haugesund eller FKH ble stiftet 28. oktober.
Skipsreder O. A. Knutsen døde.

1994
Skulpturen av Marilyn Monroe ble avduket.
Vamp ble kåret til Årets Araber.

1995
Finn Martin Vallersnes fra Høyre ble valgt til ordfører i Haugesund.

1996
Haugesund Mekaniske Verksted skiftet navn til Umoe Haugesund A/S.
Kolbein Falkeid og Vamp ble tildelt Prøysen-prisen.
Rundkjøringene og trafikkterminalen på Norheim ble offisielt åpnet 20. november.

1997
Amanda Storsenter på Raglamyr ble åpnet.
Hanne Haugland ble verdensmester i høyde med et hopp på 1,99 meter.

1998
Årabrot Miljøpark åpnet 8. mai.

1999
Hurtigbåten Sleipner gikk på grunn, 16 mennesker mistet livet.
Stolt Comex Seaway flyttet all virksomhet fra Haugesund til Stavanger.

Til hovedsiden