Strømvik bad

Tidligere lå et av byens offentlige badesteder i Strømvig i Storhaug bydel. Dette var det første kommunale friluftsbadet i Stavanger. Bygningen brant ned etter at brannvesenet brukte det til brannøvelse i 2013.

Da kaiene ble bygd og havnens trafikkmønster i sentrum var blitt forandret, ble det slutt på at vågale gutter stupte fra sjøhusene og svømte som fisker i vannet. Det var også badesteder i Banavigå, Svankevigå og lenger inne i Hillevågsvatnet. Derfor kom det vel med at byen fikk sin nye svømmestadion i Strømvig.

Det var først ved åpningen av Strømvik bad 1. juni 1914, at byen fikk et bad som virkelig ble populært. Her ble det avholdt svømmestevner i et 25 meters basseng, og det sto også et ti meter høyt stupetårn ved badet. Det var kjønnsdelt bading og det kostet ti øre for barn og 25 øre for voksne å komme inn. I tillegg ble det anlagt et basseng på det stedet hvor Stavanger Roklubb i 1974 satte opp et klubbhus. Prisen for anlegget var ca. 50 000 kroner.

Strømvik bad i 1940-årene. Foto: Helge Gabrielsen.
Strømvik bad i 1940-årene. Foto: Helge Gabrielsen.

28. august 1930 var badetemperaturen ved Strømvik bad 18 grader, og denne dagen var det 1200 badende gjester! I 1930 var det Ole Hovland som var bademester, både han og fami-lien bodde i leiligheten som lå i enden av guttebadet. I 1950-årene var William Amundsen bademester.

I 1936 overtok Stavanger Svømme Club driften av Strømvik bad, og anlegget ble oppgradert med rutsjebane og sviktbrett for stup. I 1938 ble badet modernisert og utvidet med to dekar. Stavanger Svømme Club bekostet modernisering og bygging av ny konkurransebane. Bois Andersen ble ansatt som bademester. I 1947 overtok Stavanger kommune eiendomsretten til Strømvik bad. Året etter ble omkledningsbrakkene flyttet fra Storhaug bad til Strømvik bad, hvor det også ble installert badstue.

I 1958 fikk Stavanger oppvarmet svømmebasseng på Gamlingen samt nytt friluftsbad i Godalen. Det betydde slutten for anlegget i Strømvig. Bassenget på land ble fylt igjen, og sjøbadet ble omgjort til en liten båthavn.

Fra 1969 hadde Stavanger Motorcycle Club og Stavanger Motorforening klubblokale i den ene delen av bygget. Den andre delen var kommunal bolig. Da boligen ble avviklet i 1995 leide Stavanger Motorcycle Club hele huset og fikk samtidig ansvar for vedlikeholdet.

Foto: Ragnheidur Drabløs.
Foto: Ragnheidur Drabløs.

Bygningen brant ned etter at brannvesenet brukte det til brannøvelse 31. august 2013. I juni 2016 ble det anlagt ny brygge og en liten sandstrand på stedet. (Se bildet på toppen. Foto: Erling Jensen - 2020).

Les også NRK-Rogaland sin artikkel: – Forkastelig og historieløst!

Til hovedsiden