Brannbåten Nøkk

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

Brannbåten Nøkk i Stavanger var arvtakeren til den dampdrevne Nøk som ble bygd i Sverige i 1880. Allerede i 1934 reiste brannsjefen saken om bygging av ny brannbåt.

31. mai 1938 avga Stavanger formannskap innstilling til bystyret om å bevilge penger til ny brann-sprøyte. Båten ville koste 435 000 kroner. Av dette bevilget Brannkassen 30 000, Assurancekomi-teen 25 000 og til slutt bystyret 380 000 kroner. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt i bystyret. Dermed gikk ordren til Rosenberg Mekaniske Verksted og båten fikk byggnr. 148. Nøkk ble levert fra verftet 11. september 1939, og ble satt inn i full tjeneste 20. desember samme år. Den første kapteinen ombord var Otto Skjæveland. Han gikk av i 1955, og ble etterfulgt av kaptein Ole Auestad.

Stavanger kommune eier Nøkk, mens Stiftelsen Engøyholmen kystkultursenter har drift- og vedlike-holdsansvar for båten.

Sjøsettingen i 1939. Foto: Stavanger Byarkiv.
Sjøsettingen i 1939. Foto: Stavanger Byarkiv.

Nøkk fikk ilddåpen under krigen
De fem krigsårene under 2. verdenskrig var en meget aktiv periode for Nøkk. Det fantes omtrent ikke en dag uten oppdrag. Det kunne være assistanse ved brann, lensing eller tauing. Det kommunale vann-nettet var heller dårlig på den tiden, så det kom godt med at Nøkk ble bygd med så stor vann-kapasitet som 14 000 liter i minuttet.

Fra 1983 ble båten innlemmet i oljevernberedskapen på havnen. Den hadde installert en del utstyr ombord med oljelenser etc. Nøkk hadde også ansvaret for det interkommunale lageret med oljevern-utstyr. De siste årene hadde mannskapet en lite hytte på land som inneholdt et oppholdsrom, bad, to soverom og kokeplass. Nøkk hadde et mannskap på tre mann, en fører, en maskinist og en dekks-mann.

Vektaren overtar
31. april 2004 gikk Nøkk ut av tjeneste etter 65 års drift. Brannbåten Vektaren overtok aktivt maritimt brann- og redningsvern i Stavangerregionen. Vektaren var opprinnelig en bil- og passasjerferje i Fosen før den ble hentet til Rogaland. Den er en 63 fots katamaran, med en toppfart på 19 knop.

Vektaren. Foto: Erling Jensen.
Vektaren. Foto: Erling Jensen.

Tekniske data for Nøkk:
Ytre mål: Lengde 29 m, bredde 5,6 m, dyptgående 3 m
Størrelse: 105,75 Br. Register tonn
Propellmotorer: 2 stk. Gleniffer 8 syl, 160 HK
Pumpemotorer: 2 stk. Gleniffer 12 syl, 240 HK
Hjelpemotorer: 2 stk. Lister 2 syl, 18 HK
Marsjfart: 11 knop
Pumper: 2 stk. sentrifugalpumper med en ytelse på 7000 l/min hver. Samlet 14.000 l/min
Bestykning: 3 kanoner m/variabelt munnstykke. (50mm)
6 rekkekanoner med føding fra stender
3 stendere med til sammen 18 uttak for 2½" slanger
Det kan legges ut 18 utlegg samtidig som 3 kanoner er i bruk.

Til hovedsiden