Nylund skole

Nylund skole. Foto: Erling Jensen.
Nylund skole. Foto: Erling Jensen.

Nylund skole ligger på Storhaug i Stavanger. Skolen ble reist av en million steiner - så er det sagt i alle fall. Den ble bygget i årene 1915–1917 etter tegninger som opprinnelig var laget for en skole på Østlandet, der snømengdene er større. Skolen har derfor fått et svært skrånende tak.

15. desember 1911 kjøpte Stavanger kommune tomten for 21 250 kroner. I 1917 sto skolen ferdig, en ruvende grå murbygning som viste godt igjen i omgivelsen og som var synlig på lang avstand. Da skolen var ny, ble den i Stavanger Aftenblad omtalt som høyreist og staselig, som en pryd for byen og med vakker arkitektur. Det var Stavanger Cementvarefabriks arkitektkontor som hadde utarbeidet tegningene, og byggingen pågikk i rundt 1 1/2 år. 

Den første skolestyreren var Abraham Tønnessen. Ved åpningen var det 954 elever fordelt på 30 klasser. Allerede året etter var det 51 klasser med 1606 elever, og i 1920 var det 54 klasser med 1681 elever. Disse tall illustrerer den store befolkningsvekst som fant sted i dette strøket på den tiden. De forklarer også hvorfor det var nødvendig å gi skolen så svære dimensjoner.

Nylund skole. Foto: Erling Jensen.
Nylund skole. Foto: Erling Jensen.

Den nye skolen fikk navnet Nylund, etter det strøket hvor den ble reist. Dette var en parsell av Hetlandsmarken som bare besto av myr og utmark, og som i 1860 ble kjøpt av kjøpmann og skips-reder Berge Bergesen. Bergesen ryddet og dyrket opp parsellen, plantet en god del trær og kalte stedet for Nylund.

Skolens adresse er Nylundsgata 1. Ellers er den omgitt av tre andre gater, hvor to er oppkalt etter fremragende pedagoger. Mot vest grenser skolen til Bolette Wieses gate oppkalt etter Bolette Wiese som i 1856 startet en pikeskole i Stavanger. Mot sør grenser skolen til Asbjørn Klosters gate. Kloster var en fremragende språklærer og dyktig pedagog. Kloster var også kjent for sitt arbeide i avholds-saken. I 1859 stiftet han Stavanger yngre Afholdenhedsforening mod brugen af alle berusende Drikke som to år senere fikk navnet Stavanger Totalavholdsforening. Gaten øst for skolen er oppkalt etter skipsreder Michael Berentsen, som i sin tid eide eiendommen Østre Storhaug.

Nylund skole. 6. klasse i 1968. Foto: Ukjent.
Nylund skole. 6. klasse i 1968. Foto: Ukjent.

I flere år var William Ostermann (1927–2018) rektor ved skolen. Pr. 2019 var Frøydis M. S. Anthonsen rektor.

International School of Stavanger holdt til på Nylund skole i perioden 1972–1982. Også Steinerskolen og Stavanger lærerskole holdt til her i noen år.

I 2004/2005 ble det brukt 55 millioner kroner til en omfattende rehabilitering av skolen. Rehabiliterin-gen omfattet blant annet nytt ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, dataanlegg, og utsmykning. I tillegg ble det bygget nytt musikkrom, aula og gymnastikksal. Skolens fasade ble også endret i form av et moderne tilbygg i glass, med bro fra hovedbygget til gymsalen.

Nylund skole etter rehabiliteringen - 20.05.2005.
Nylund skole etter rehabiliteringen - 20.05.2005.