Stavangers asyl
(Dikt om Den Kombinerede Indretning)

Sarte sjeler med ødelagte sinn
ingen ville se, byen var blind
Syke folk, med håp og lengsel
gjemte dem vekk, bak et stengsel

Låste dører i sorgens kammer
nød og smerte, død og jammer
Trange rom i skammens hus
delte seng med lopper og lus

Stavangers asyl
med straff og pryl
Forandring og håp, vilje og tro
Kielland forsto, la asylet i ro

(Dikt av Erling Jensen - 2024).

Til hovedsiden