Solborg kafé

Kaféen som lå i Stavanger ble etablert i 1922 av Solborg ungdomsskole. Den holdt til i Øster-våg 30-32 i perioden 1922–1937.

Solborg kafé var en av de mest kjente av en mengde mindre, alkoholfrie middagssteder som ble etablert i Stavanger i de første ti-årene av 1900-tallet. Kafeen var også blant dem som var lengst i drift.

Kafeen flyttet til Skagen 8, trolig i 1937. Her ble den raskt en økonomisk suksess som sørget for gode bidrag til skoledriften. Enkle middagskafeer var særlig populære blant de mange unge som flyttet fra landdistriktene til Stavanger for å søke arbeid, og som leide små hybler uten kokemulig-heter. 

I 1951 ble kafélokalene utvidet og modernisert. Solborg Kafé ble nedlagt i 1985. Mer informasjon om Solborg kafé finner man i boken Skaal Stavanger!