Ole Jensen Holm

Tekst: Erling Jensen
Ole Jensen Holm er min tippoldefar. Han ble født 26. mars 1831. Av yrke var han var fisker. Det er blitt fortalt at han også jobbet som fraktemann over Vågen i Stavanger. 

I 1848 ble han konfirmert med anmerkningene; Meget god, lærevillig og flittig. 30. juni 1854 giftet han seg i Stavanger domkirke med Elen Kristine Andreasdatter. Hun ble født i Stavanger i 1832 og døde 12. januar 1895. Ole Jensen eide et lite hus på Nilsodden med adresse Buøen 23. I 1899 var branntaksten og verditaksten 600 kroner. 

Bildet er lånt av Anne Karin Aro.
Bildet er lånt av Anne Karin Aro.

I den kommunale folketellingen for 1905 står følgende anmerkning om Ole; Fattig at se til, syglig. Ole Jensen Holm døde 29. mars 1908 av lungebetennelse, han var da 77 år gammel.

Ole og Elen Kristine fikk åtte barn:

Pike - ukjent navn
Barnet ble født i 1856 og døde i 1858.

Jens Johan Jensen
Han ble født 27. februar 1859 og døde 15. desember 1910. Han ble døpt i Stavanger domkirke 20. mars 1859. Han skiftet navn til Jens Johan Olsen da faren døde i 1908. Han arbeidet som fisker. Da han døde bodde han i Kalhammeren 10. 

Han ble gift med Marie Pallesdatter Harestad (1858–1937). De fikk syv barn: Ole (1883–1948), Sivert (1885–1964), Jens (1890–1965), Paul Severin (1894–1914), Erling Kristoffer (1895–1966), Selma (1898–1985) og Johan (1901–?).

Joren Helene Jensen
Hun ble født 10. oktober 1864 og døde 17. januar 1921. Hun ble gift med Johannes Evertsen som ble født 26. april 1857. De fikk fire barn: Martin, Johannes Evertsen f. 1888, Ole Jensen Evertsen f. 1890 som flyt-tet til Iowa i Amerika og Ellen Kristine Evertsen f. 29 oktober 1896.

I 1905 bodde Joren Helene i Buøen 23, hun var da enke. Da hun døde bodde hun i Bakkegata 4a og var fattigunderstøttet. Hun ble gravlagt på Eiganes gravlund.

Elen Olene Jensen
Hun ble født 6. februar 1865.

Andreas Emanuel Jensen
Han ble født 1. august 1867 og døde 11. juli 1921. Han skiftet navn til Andreas Emanuel Olsen da faren døde i 1908. Han arbeidet som fisker og bodde i Buøen 20a på Buøy. Han ble gift med med Kirsten Ørnæs Johannessen (1875–?).

Andreas Emanuel Jensen
Andreas Emanuel Jensen

De fikk ni barn: Andreas Andreassen (1908–1998), Eli Olsen, Inga Johanne Olsen (1919–1999), Jens Johan Andreassen (1921–2016), Knut Andreassen (1902–1987), Ole Andreassen, Thorvald Andreas-sen, Tora Olsen (1913–2002) og Mathilde Olsen (1915–2005).

Ole Jensen Holm (Olsen)
Han ble født 26. juli 1870. Han døde i 1942.

De fikk åtte barn: Olaf, Kristine, Anna, Selmer, Halvard Andreas (1894–1983), Ole, Sigurd og Aldin.

Gjertrud Jensen Holm
Hun ble født 12. mai 1873.

Johan Gabriel Jensen
Johan Gabriel er min oldefar. Han ble født 5. januar 1878 og døde 13. november 1952. Han arbeidet som fisker, fabrikkarbeider og skomaker. I 1902 ble han gift med Kristofa Margrethe Ommundsen som ble født i Stavanger i 1878. Før hun giftet seg arbeidet hun som tjenestepike. De ble viet i St. Petri kirke. Kristofa Margrethe døde 30. mai 1949, 71 år gammel.

Johan Gabriel Jensen
Johan Gabriel Jensen

Johan Gabriel ble født i Buøen 23, på Buøy. I 1908 til 1911 bodde han i Kalhammeren 21. Huset ble revet i 1912. Fra 1920-årene og til sin død bodde han i Ryfylkegata 20. Han ble gravlagt på Lagård gravlund.

De fikk syv barn: Johan Kristinius Jensen (1902–1939), Astrid Jensen (1904–1970), Olga Elise Jensen (1906–1908), Charles Jensen (1908–1908), Charles Jensen (1910–1973), Einar Jensen (1911–1992) og Alf Ommundsen (1914–1916). Olga Elise og Charles døde av kikhoste i 1908 med bare en dags mellomrom.

Nekrolog

Skandinaven var en avis skrevet på norsk, utgitt i Chicago, Illinois fra 1866 til 1941. I denne avisen fant jeg nekrologen til Ole Jensen Holm.

Afdøde Ole Jensen vil være mange ældre og yngre Stavangere tjendt, skriver "Vestl." I vel 50 Aar har han ligget ved Torvet med Fisk. Jeg husker ham, fra jeg var Barn. Ole tilhørte en meget gammel Stav-angerslækt, uagtet hans hjem egentlig laa langt udenfor Byens Grænser, den saakaldte "Gode Sti-bred". Hans Far var den store Kjæmpe Jens paa Dammen, hvis Broder atter var den bekjente Note-bas Ole paa Verket, en Mand af en fredelig Karakter, der imidlertid ofte fik Udfordring til Styrkeprøve af Tilreisende, der ligesom satte sin Ære i at have været i Notebasens hænder. Slægten har visselig været Fiskere i mere end et Aarhundrede.

Jens paa Dammen var meget over 3 Alen høi (188,5 cm) og boede i huset indenfor sin Broder ved Verkets Kulalmending. Huset kjendtes paa den høie Trætrappe, hvorfra her altid hængte Fiskered-skaber til Tørring. Fra Bagerbryggen indover Verket saa Stedet ud som et Fiskerleie. Her boede først Iver "paa Bagarbryggaa", tre huse indenfor Fiskeren Anda. Ved Verftsalmendingen "Betjendtaren", "hu Lisbeth og han Christoffer", ligesaa kjendte dengang, som selve Christian Bjelland & Co. i vore dage, ligeledes R. Rasmussen. Saa kom Fiskerne han Ola Nordbøe "kongen", Jacob "Spelemand" og endelig Jens paa Dammen med en stor, kraftig Børneflok, hvoraf Johan nu antagelig er 88 Aar, boende i Lervig, men er blind, Sønnen Jens, Datteren Malene, Johan og Ole, som nu er stedt til Hvile.

Slægten har altid udmærket sig ved streng Edruelighed og Arbeidsomhed og var som Fiskere tildels begavede, noget man strax mærkede ved Samtale med Ole Jensen. Ogsaa hans Sønner er Fiskere. Det er en vel det 5te Slægtled i denne Bedrift.
(Skandinaven 29. april 1908).

Om du har informasjon om noen av disse personene er jeg takknemlig for tilbakemelding.
E-post: erlingpost@gmail.com 

Bildet av Ole Jensen Holm inspirerte meg til å lage sangen Fiskaren som du kan høre her: