Ole Jensen Holm

Tekst: Erling Jensen
Ole Jensen Holm er min tipp oldefar. Han ble født 26. mars 1831. Av yrke var han var fisker. Det er blitt fortalt at han også jobbet som fraktemann over Vågen i Stavanger. 

I 1848 ble han konfirmert med anmerkningene; Meget god, lærevillig og flittig. 30. juni 1854 giftet han seg i Stavanger domkirke med Elen Kristine Andreasdatter. Hun ble født i Stavanger i 1832 og døde 12. januar 1895. De bodde i Buøen 23. I den kommunale folketellingen for 1905 står flg. anmerkning; Fattig at se til, syglig. Ole Jensen Holm døde i 1908 av lungebetennelse, han var da 77 år gammel.

Ole og Elen Kristine fikk åtte barn:

Pike - ukjent navn
Barnet ble født i 1856 og døde i 1858.

Jens Johan Jensen
Han ble født 27. februar 1859 og døde 15. desember 1910. Han ble døpt i Stavanger domkirke 20. mars 1859. Han skiftet navn til Jens Johan Olsen da faren døde i 1908. Han arbeidet som fisker. Da han døde bodde han i Kalhammeren 10. 

Han ble gift med Marie Pallesdatter Harestad (1858–1937). De fikk syv barn: Ole (1883–1948), Sivert (1885–1964), Jens (1890–1965), Paul Severin (1894–1914), Erling Kristoffer (1895–1966), Selma (1898–1985) og Johan (1901–?).

Joren Helene Jensen
Hun ble født 10. oktober 1864 og døde 17. januar 1921. Hun ble gift med Johannes Evertsen som ble født 26. april 1857. De fikk fire barn: Martin, Johannes Evertsen f. 1888, Ole Jensen Evertsen
f. 1890 som flyttet til Iowa i Amerika og Ellen Kristine Evertsen f. 29 oktober 1896.

I 1905 bodde Joren Helene i Buøen 23, hun var da enke. Da hun døde bodde hun i Bakkegata 4a og var fattigunderstøttet. Hun ble gravlagt på Eiganes gravlund.

Elen Olene Jensen
Hun ble født 6. februar 1865.

Andreas Emanuel Jensen
Han ble født 1. august 1867 og døde 11. juli 1921. Han skiftet navn til Andreas Emanuel Olsen da faren døde i 1908. Han arbeidet som fisker og bodde i Buøen 20a på Buøy. Han ble gift med med Kirsten Ørnæs Johannessen (1875–?).

Andreas Emanuel Jensen
Andreas Emanuel Jensen

De fikk ni barn: Andreas Andreassen (1908–1998), Eli Olsen, Inga Johanne Olsen (1919–1999), Jens Johan Andreassen (1921–2016), Knut Andreassen (1902–1987), Ole Andreassen, Thorvald Andreassen, Tora Olsen (1913–2002) og Mathilde Olsen (1915–2005).

Ole Jensen Holm (Olsen)
Han ble født 26. juli 1870. Han døde i 1942.

De fikk åtte barn: Olaf, Kristine, Anna, Selmer, Halvard Andreas (1894–1983, Ole, Sigurd og Aldin.

Gjertrud Jensen Holm
Hun ble født 12. mai 1873.

Johan Gabriel Jensen
Johan Gabriel er min oldefar. Han ble født 5. januar 1878 og døde 13. november 1952. Han arbei-det som fisker, fabrikkarbeider og skomaker. I 1902 ble han gift med Kristofa Margrethe Ommund-sen som ble født i Stavanger i 1878. Før hun giftet seg arbeidet hun som tjenestepike og bodde i Bøkkersmauet 8. De ble viet i St. Petri kirke. Kristofa Margrethe døde 30. mai 1949, 71 år gammel.

Johan Gabriel Jensen
Johan Gabriel Jensen

Johan Gabriel ble født i Buøen 23, på Buøy. I 1908 til 1911 bodde han i Kalhammeren 21. Huset ble revet i 1912. Fra 1920-årene og til sin død bodde han i Ryfylkegata 20. Han ble gravlagt på Lagård gravlund.

De fikk syv barn: Johan Kristinius Jensen (1902–1939), Astrid Jensen (1904–1970), Olga Elise Jen-sen (1906–1908), Charles Jensen (1908–1908), Charles Jensen (1910–1973), Einar Jensen (1911–1992) og Alf Ommundsen (1914–1916). Olga Elise og Charles døde av kikhoste i 1908 med bare en dags mellomrom.

Det mangler en del opplysninger på flere av personene. Om du har informasjon om noen av disse er jeg takknemlig for tilbakemelding. Min e-post adresse er: erlingpost@gmail.com 

Til hovedsiden