The Rooster

I found a dead rooster in my garden
The rooster was dead in my garden
Oh yeah, I love the blues...

I found a dead garden in my rooster
The garden was dead in my rooster
Oh yeah, I love the blues...

The roosters head was red
The garden was in the head
Oh yeah, I love the blues...

Oh yeah, I love the blues...
Don´t step on my red shoes...
Oh yeah, I love the blues...

Copyright©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.