Helene Ruus

Tekst: Erling jensen
Helene Ruus ble ansatt som som skolebestyrer ved Våland skole i 1922. Hun var den første kvinne-lige skolebestyrer i Stavanger.

Hun var født i Arna ved Bergen 22. mai 1868 og hennes fulle navn var Helene Jakoba Ruus. Hennes foreldre var Thora Margrethe Hamre og fabrikkbestyrer Christian Wilhelm Ruus. Etter middelskole-eksamen tok hun lærerprøven ved Stord seminar i 1896. Folketellingen for 1900 viser at hun bodde sammen med sin mor og søsken i Lagårdsveien 34. I 1920 bodde hun i Oskars gate 24.

Hun hadde flere studieopphold i Skottland, bl a. universitetskurs i naturfag. I 1897–1907 var hun lærer-inne ved Frøknene Rings pikeskole i Stavanger. I 1907 ble hun ble ansatt ved Stavanger folkeskole. I 1922 ble hun ansatt som som skolebestyrer ved Våland skole og var her til hun fratrådte i 1933 etter nådd pensjonsalder.

Hele artikkelen kan leses i e-boken Vestlandskvinnene.

Til hovedsiden