Stavanger Kemiske Fabrik

Tekst: Erling Jensen.
Stavanger Kemiske Fabrik ble etablert i 1874 i Kalhammeren. Noen kilder mener at den ble etablert av engelskmannen David Melville, mens andre mener banksjef Andreas Høy.

"Englænderen David Melville byggede Stav. kem. fabrik i 1874 og bestyrede den til 1884".
(Stavanger Aftenblad 16. november 1908).

"I 1873 oprettet Andreas Høy Stavanger kemiske fabrik, hvis formand han var i endel aar".
(Stavanger 1814-1914 - Dreyer, 1914).

De første årene produserte fabrikken soda, men i 1881 skjedde en stor omveltning. Fabrikken ble full-stendig rekonstruert og man gikk over til produksjon av svovelsyre, superfosfat og benmel til gjød-ning. Fabrikken lå i Kalhammerviken og ble på folkemunne kalt Kjemien. Den sendte ut illeluktende røyk og damp som kunne merkes i vid omkrets. I 1875 hadde fabrikken 90 arbeidere. Fabrikken ble nedlagt i 1913, men ble startet opp igjen i 1916 av Christian Bjelland som fabrikk nr. 15, Sildolje-fabrikken, Stavanger.

Fabrikken ble utvidet og forbedret flere ganger, og i slutten av 1940-årene helt fornyet, mens den gamle fabrikken ble revet. Da vintersildefisket etter 1956 dabbet av og samtidig trakk seg lenger nordover, ble det til slutt ingen tilførsel av vintersild til fabrikkene sørpå. Etter periodevis drift med forskjellige slags råstoff fra Nordsjøen, ble maskineriet og senere også eiendommen solgt.

Stavanger Kemiske Fabrik var bedriften Alexander Kielland nyttet som modell da han skrev roma-nene Gift og Fortuna.