Fattigkirkegården

Fattigkirkegården. Foto: Statsarkivet i Stavanger.
Fattigkirkegården. Foto: Statsarkivet i Stavanger.

Fattigkirkegården i Stavanger ble også kalt Olafs Kirkegaard og Klevens Kirkegaard. Den ble tatt i bruk 15. juli 1698. Flere epidemier hadde tatt så mange menneskeliv at kirkegården ved Stavanger domkirke var overfylt. Fattigkirkegården lå i enden av dagens Haakon VII's gate mot Olavskleiva.

I begynnelsen av 1800-tallet ble Fattigkirkegården bare benyttet til fattiglig. Men da Domkirkegården ble beskåret på forskjellig vis, tok en Fattigkirkegården i bruk for vanlige agtverdige folk. På gravplas-sens nordre side langs Kirkegårdstredet, fant man amtmann Erichstrups jordiske levninger gjemt og forlatt under en rusten malmplate. Graven ble da flyttet til Lagård gravlund og satt i ordentlig stand.

Da Gabriel Skanke Kiellands hustru, Johanne Margrethe Bull, døde i 1818, ble også hun gravlagt på Fattigkirkegården. Kielland søkte ved den anledning stiftsdireksjonen om å få feste et større gravsted for seg og sin familie. Søknaden ble innvilget og arkitekt von der Lippe fikk i oppdrag å bygge en verdig inngjerding omkring gravstedet. Kiellandsfamilien brukte gravplassen i en årrekke. Den siste 

Les mer om kirken i eboken Kirker i Stavanger kommune.

Til hovedsiden