Juells Cafe & Conditori

Tekst: Erling Jensen
Søren Lemmich Juell ble født 7. juni 1862 i Øvre Moland i Aust Agder. Han fikk borgerskap i Stavan-ger som bakermester og konditor 2. september 1885. Han åpnet kombinert konditori og kafé lør-dag 10. oktober 1885 i Kirkegata 32.

At der Løverdag den 10de aabnes en Conditori-Forr. med Café i Skrædder Knudsens Gaard, Kirke-gaden, No. 175 B, tillader jeg mig foreløbig at bekjentgjøre og anbefale det ærede Publikum. Da jeg i 3 Aar har arbeidet i en af Christianias største Conditorier og der jevnlig været sysselsat med Bestillin-ger fra Hoffet og de høieste Kredse, ligesom jeg ogsaa har studeret Faget i Udlandet, føler jeg mig forvisset om at kunde tilfredsstille alle rimelige Fordringer. S. L. Juell.
(Stavanger Amtstidende og Adresseavis 8. oktober 1885).

Auktion
Tirsdag den 19de April førstkommende, Kl. 3 Eftermiddag, bliver efter Forlangende af Conditor S. L. Juell Auktion avholdt i hans Café i Kirkegaden over Cafémøblement, Gardiner, 2 Senge med Spring-madrasser, Speile og diverse Former m. m. Stavanger Byfogedkontor, 13de April 1887. Christensen.
 
(Stavanger Amtstidende og Adresseavis 18. april 1887).


På grunn av den økonomiske krisen som rammet byen la han ned konditoriet året etter og flyttet til Amerika. Da han kom tilbake til Norge hadde han noen opphold i Kristiania, Drammen og Kristiansand før han igjen bosatte seg i Stavanger.

24. juni 1899 kjøpte Søren Lemmich Juell Kongsgata 45 hvor han i kjelleren åpnet Juells Cafè & Condi-tori. Huset ble bygd som landsted av fogd Søren Daniel Schiøtz i 1828. Det fikk navn etter ektefellen hans, Charlotte Rosenkilde, som var datter av Peder Valentin Rosenkilde. I dag er stedet kjent som Charlottenlund. 

Breiavatnet 14. juni 1905.
Breiavatnet 14. juni 1905.

I 1905 ble det bygd et nytt bakeri i mur i hagen. Her møttes fine damer for å drikke te, og her stakk ofte byens gode borgere innom for å kjøpe seg en kake eller for å titte på de unge piger. En av Juells kunder var Alexander L. Kielland som kom for å nyte de nybakte kakene. Det fortelles at når Kielland skulle til Orre med sine venner, stoppet vognen alltid utenfor konditoriet ved Breievatnet der Juell sto klar med en ladning smørbrød og kaker som Kielland og vennene skulle ha med seg på utflukten. 

23. september 1908 solgte Juell Kongsgata 45 til Gustav Hansen Nesting som drev et kjemisk renseri. Søren Lemmich Juell døde 19. november 1947.

Kilde: Skaal Stavanger! Erling Jensen. Allmennforlaget 2019.