Lindum

Lindum. Foto: Erling Jensen.
Lindum. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Lindum ligger i Suldal kommune i Rogaland. I perioden mellom første og annen verdens-krig ble Lindum brukt som hjem for gutter som var truet av tuberkulose. Hjemmet ble drevet av Stavanger tuberkuloseforening. Etter annen verdenskrig ble Lindum brukt som hvilehjem for utslitne husmødre. Senere ble det brukt til kursted, aldershjem, overnatt-ing- og serveringssted. I dag drives stedet av Lindum Camping.

Lindum ble bygd i 1885 av engelskmannen Montagu Richard Waldo Sibthorp (1848–1929). Han kom til Suldal i 1884, og året etter bygde han Lindum som et fast tilholdssted for seg og familien. Han leide lakserettigheter langs store deler av Suldalslågen. Hver sommer var stedet flittig besøkt av engelskmenn som fisket laks eller jaktet i Ryfylke.

Sibthorp kom fra den engelske byen Lincoln, og det romerske navnet for Lincoln er Lindum, og slik oppsto navnet på lakseslottet. Familien Sibthorp brukte huset som sommersted frem til 1914. Huset er bygd av lokalt tømmer og av lokale folk. Byggeleder var Lars Kolbeinstveit og byggmester var Osmund Tveitane.

På Lindum helsehjem i Suldal har Stavanger tuberkuloseforening 40–50 gutter, som i de sunde omgivelser og med godt stell skal styrkes med tuberkulosens angrep. Guttene kom-mer for største del fra ubemidlede, tuberkulosetruede hjem, og det kan ofte falle vanskelig å skaffe de nødvendige midler til å opta så mange gutter, som man gjerne vilde. Her har Lindumforeningen år efter år ytt stor hjelp, og ved medlemmenes arbeid og offervillighet skaffet midler til å holde flere gutter på Lindum.
(Stavanger Aftenblad 17. februar 1928).

Lindum helseheim var i drift fra 1921–1946. I perioden 1922–1927 ble det behandlet 350 gut-ter ved hjemmet. Oppholdet varte mellom seks og tolv måneder. Det var plass til 50 gutter ved hjemmet.

Til hovedsiden