M/S Hundvåg I

.
M/S Hundvåg I. Foto: Erling Jensen.
M/S Hundvåg I. Foto: Erling Jensen.

M/S Hundvaag I ble bygd i 1939 ved Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforretning i Sunnhordland. Den ble kontrahert av rederiet AS Galei som var eid av bønder. Båten ble bygd for å føre pas-sasjerer, kjøretøy og melk mellom Hundvåg og Stavanger.

M/S Hundvaag I kunne ta én bil og ble dermed den første bilferja til byøyene. Båten gikk i rute mellom Steinkarkaien og Galeivågen. Det var brødrene Georg og Olav Lunde som var henholds-vis billettør og skipper ombord i mange år. Båten er bygd i tre og dimensjonene er
53,5 fot x 5,15 x 2,6 m.

I 1965 overtok Stavanger kommunale ferjer rutedriften og utvidet fartsområdet til også å omfatte de andre byøyene. Hundvaag I fortsatte i denne farten frem til 1978. Da overtok private eiere og fartøyet gikk mest som lystbåt, men ble også brukt til småfrakt og til salg av juletrær. Den opprin-nelige overbygningen ble totalt ødelagt ved brann og erstattet med ny i 1984.

I 1994 ble M/S Hundvaag I kjøpt av Arne Joakimsen og overført til en egen stiftelse. Samme år ble båten vernet av Riksantikvaren. Dermed begynte en lang og grundig restaurering tilbake til det utseende og den innredning den hadde i 1953. Båten var ferdig restaurert i 2000.

Senere ble Hundvaag I en viktig del av aktivitetene på Engøyholmen kystkultursenter. Båten er sertifisert for 55 passasjerer. Som ny fikk den installert en 1-cyl Wichmann, 50HK, type K, og denne motoren står fremdeles ombord.

Til hovedsiden