Hillevaag og Olte Fabriker AS

Hillevaag og Olte Fabriker AS var en tekstilfabrikk som lå i Hillevågsveien 22-24. Opprinnelig het fabrikken Hille-vaag Fabriker. Den ble etablert i 1894, og startet driften med seks vevstoler og to spinnemaskiner.

I 1911 brant fabrikken ned til grunnen. Før brannen hadde fabrikken 130 ansatte, 43 vevstoler og fire spinnemaski-ner. 2. mars 1911 fusjonerte Hillevaag Fabriker og Olte Fabriker AS. En ny fabrikk ble bygget på branntomten i 1912. Tomten hadde tidligere vært en del av eiendommen til firmaet J.A. Köhler & Co. Olte Fabriker AS ble etablert i Oltedal i 1894.

Hillevaag og Olte Fabriker AS drev hovedsaklig med spinning og veving. Den fikk også patentrettigheter til å produ-sere Ledaal-tepper fra Ledaal Teppeveveri, som leide lokaler i fabrikken.

Fabrikken brukte vannet i Hillevågsbekken til produksjonen. Rundt 1914 var arbeidsstokken ca. 100 ansatte. I 1918 var Helge Myhre disponent.

Bygningene ble utvidet i 1940 og 1950-årene. I 1954 ble fabrikken overtatt av Sandnes Ullvarefabrikk som fortsatte virksomheten i Hillevåg frem til 1963. Deretter ble maskineriet flyttet til Sandnes og eiendommen ble solgt til Teknisk Bureau.

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.