Hillevaag og Olte Fabriker AS

Hillevaag og Olte Fabriker AS var en tekstilfabrikk som lå i Hillevågsveien 22–24. Opprinnelig het fabrikken Hillevaag Fabriker. Den ble etablert i 1894, og startet driften med seks vevstoler og to spinnemaskiner.

I 1911 brant fabrikken ned til grunnen. Før brannen hadde fabrikken 130 ansatte, 43 vevstoler og fire spinnemaskiner. 2. mars 1911 fusjonerte Hillevaag Fabriker og Olte Fabriker AS. En ny fabrikk ble bygget på branntomten i 1912. Tomten hadde tidligere vært en del av eiendommen til firmaet J. A. Köhler & Co. Olte Fabriker AS ble etablert i Oltedal i 1894.

Hillevaag og Olte Fabriker AS drev hovedsaklig med spinning og veving. Den fikk også patentrettig-heter til å produsere Ledaal-tepper fra Ledaal Teppeveveri, som leide lokaler i fabrikken.

Fabrikken brukte vannet i Hillevågsbekken til produksjonen. Rundt 1914 var arbeidsstokken ca. 100 ansatte. I 1918 var Helge Myhre disponent. Bygningene ble utvidet i 1940 og 1950-årene. I 1954 ble fabrikken overtatt av Sandnes Ullvarefabrikk som fortsatte virksomheten i Hillevåg frem til 1963. Deretter ble maskineriet flyttet til Sandnes og eiendommen ble solgt til Teknisk Bureau.

Til hovedsiden