Falnes kirke

Falnes kirke. Foto: Erling Jensen.
Falnes kirke. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Falnes kirke ligger i Skudeneshavn og ble innviet 1. oktober 1851 av biskop Jacob von der Lippe. Kirken er en laftet langkirke som er bygd i tre og har rundt 600 sitteplasser.

Kirken ble bygd av brødrene Erik, Jacob og Ole Andreas Jacobsen. Kirken ble restaurert i perioden februar til juli i 1938. Den fikk da installer elektrisk lys og varme.

Tidligere lå Falnes hovedkirke på Alvaberg, det antas at dette var en stavkirke. Den ble revet, og ny kirke ble bygd i 1640-årene. Dette var en langkirke i tre, og det antas at den var laftet. Kirken ble etter hvert for liten, og ble derfor revet i 1851. Sogneprest Truls Christian Krog skrev i 1790: Baade kirke og kor ere ofte saa fuldproppet af gamle og unge, at præsten endog i sin stol, for alteret, eller paa prædikestolen ei kan staa urørt uden at stødes og incommodes.

Mesteparten av den gamle kirken ble solgt på auksjon, men en del av materialene og inventaret ble brukt i den nye Falnes kirke, blant annet lysekronen som hadde vært en gave fra Rosendal baroni. 
1. messing liusekrone med sin tilbehør, gifen af høyedle her Baron Rosencrantz oc hans vel-baarne friherinde madame Anna Christina Jensdatter Godzen."

Vinteren 1847 vedtok man i sognestyret at presten fra prekestolen skulle sammenkalle innbyggerne slik at man kunne få i stand en ordning med innsamling av frivillige gaver til kirkebygningen. Det ble opplyst om at de som ga mest ville få de beste plassene i kirken. Folk ga villig, og pengene strømmet inn. Men ordningen med å få de beste plassene fungerte ikke helt som man hadde tenkt. Det kom 19 klagebrev, og i sognestyret måtte man nedsette et utvalg som skulle undersøke saken og rette på de feilene som var begått.

Det første orgelet ble montert i 1896 og levert av orgelfabrikken Olsen & Jørgensen. Dette ble erstat-tet i 1969 med orgel fra Vestfold orgelbyggeri. I 1995 ble kirken pusset opp og dagens orgel fra Ryde & Berg Orgelbyggeri montert. Orgelet har 23 stemmer og kostet 2 643 000 kroner. En stor del av beløpet ble gitt som gave fra Solstad Shipping.

Kirkegården ble innviet i 1847, og sist utvidet i 1997. Det har gjennomsnittlig blitt gravlagt 35 personer pr. år ved Falnes kirkegård den siste 10-årsperioden. Kirkegården er planlagt utvidet, og arbeidet med dette vil starte i 2024.

I 2023 opprettet regjeringen et fond for bevaring og vedlikehold av norske kirker. Det er 961 kirker som blir omfattet av bevaringsfondet. 48 av dem ligger i Rogaland, blant andre Falnes kirke.

Kilder: Falnes kirke 100 år. Andreas Telhaug 1951. Falnes kirke 150 år. Falnes menighet 2001. Diverse aviser fra Nasjonal-biblioteket.

Til hovedsiden

.
.