Karmøys historie 1900-tallet

1900
Losjehuset i Kopervik sto ferdig.

1901
Losjen Gideon i Skudeneshavn ble stiftet.
Losjen Gry i Langåker ble stiftet.
Åkra hornmusikk (Åkra musikkorps) ble stiftet.
Åkra Meieri ble opprettet. Meieriet produserte ost og smør, og hadde utsalg av melk i Åkra og Sæve-landsvik.

1902
Bedehuset på Feøy ble reist og bekostet av Vårsildavgiftsfondet.
Høgevarde fyrstasjon ble avbemannet og nedlagt.
Kolonial- og manufakturhandel ble etablert i Åkrehamn av Jørgen Nilsen.
Losjen Framsyn i Veavågen ble stiftet.
Torvastad kirke fikk nytt orgel. Lauritz Lie fra Visnes var organist til sin død i 1932.

1903
A/S Akrehavns Fiskekompagni ble innmeldt i firmaregisteret.
Bedehuset Emmaus på Hauge i Torvastad ble reist.
Bedehuset Saron på Eide ble reist.
Bedehuset Zoar på Åkra ble reist.
Stokkastrand bedehus ble reist.

1904
Bedehuset Betel på Håland i Torvastad ble reist.
Bedehuset Betania på Håvik ble reist.
Bedehuset Betesda i Kvalvåg ble reist.
Bedehuset Zion på Norheim ble reist.
Fosen bedehus ble reist.
Karmøens Tidende ble grunnlagt i Kopervik av Gabriel Wold.
Kunstmaleren Magnus Osvald Gjertsen ble født i Kopervik.
Åkra bedehus ble oppført. Det ble revet i 1954, og et nytt ble oppført året etter.
Åkra Musikkorps ble stiftet av tolloppsynsmann Johan Nielsen.

1905
Kopervik musikkorps ble stiftet etter initiativ av kjøpmann Johan Stangeland.

1906
Bedehuset Betania i Torvastad ble reist.
Bedehuset Saron på Tuastad ble reist.
Havnen på Sandved ble ferdig anlagt.
Losjen Excelsior i Kopervik ble stiftet.
Ola Berge etablerte bokhandel i Skudeneshavn. Virksomheten ble senere solgt til Tora Jakobsen. I dag heter bokhandelen Norli Hillesland.
Skudeneshavn musikkorps ble grunnlagt av lærer Ola Berge 16. juni dette året. Korpset har hatt en del pauser opp gjennom årene, men eksisterer fremdeles.
Utgarden amtskule åpnet på Eide ved Kopervik.

1907
Hermetikkfabrikken Vidar Sardine Co. A/S ble etablert i Skiparvika.
Kopervik Hermetikfabrik ble etablert innerst i Stangelandsvågen.
Ljosheim i Sevlandsvik sto ferdig.
Skudenes Notbarkeri & Slip AS ble etablert av H. O. Håkonsen.

1908
Kopervik Dampskibsselskap ble etablert.
Norges første sildekum ble bygd i Åkrehamn.
Sigurd Tjøsvoll ble født 10. august. Han var oppfinner og gründer fra Åkra.
Vikeholmen fyrstasjon ble nedlagt.

1909
Avaldsnes Sparebank ble etablert i kommunehuset på Avaldsnes.
Kanalen på Feøy sto ferdig.
Losjen Agvald i Vormedal ble stiftet.
Ungdomshuset i Skudeneshavn ble bygget.
Åkra mållag ble stiftet.

1910
Karmø-Posten ble etablert i Åkrehamn av Bendik Mannes.
Kopervik Elektrisitetsværk ble etablert og Kopervik fikk elektrisk gatelys.
Kopervik tuberkuloseforening ble stiftet.
Skudeneshavn fikk kommunalt bibliotek.

1911
1. desember ble det i en myr på Hauske i Torvastad funnet 214 flintskjerver, 27 flintdolker, 4 skrapere, et sagblad, og et økseemne.
Bedehuset Betel i Veavågen ble reist.
Brann i trehuskvartalet i Kopervik. Fem våningshus, et dampsnekkeri og en garveribygning brant.
Hans Olai Haakonsen og sønnene startet en mindre slipp på Korneliusholmen.
Karmø-Posten ble etablert i Åkrehamn. Avisen endret navn til Karmøy-Posten i 1919. I 1939 ble den en del av Haugesund Dagblad.
Kopervik Sildoljefabrikk ble etablert på Gofarneset.
Mannskoret Havdur ble stiftet i Skudeneshavn av Daniel Aadnesen.
Skudenes Sildoljefabrikk ble meldt til firmaregisteret i Karmsund, men skal ha blitt bygget alt i 1908/09.

1912
Avance Canning Company ble etablert i Avaldsnes.
Demningen ved Litlavatnet i Skudeneshavn ble bygget.
Kaia og Sofie Slaatebræk startet Slåttebrekks pensjonat i Skudeneshavn. Pensjonatet ble besøkt av mange kjente kunstnere.
Karmlund Mølle ble bygget. Den gang het den Fiskå Mølle. Møllen var i drift til 1970.
Kopervik skole ble bygget.
Kopervik tollstasjon ble oppført.
Koperviks Etiketfabrik ble etablert.
Koperviks Kassefabrik ble etablert.
Koperviks Tidende ble første gang utgitt tirsdag 9. april.
Losjen Jarstein i Sandve ble stiftet.
Norwegian Sardine Company ble etablert i Stangelandsvågen.
Skudenes Canning Company ble etablert av Iver og Peder Nornæs.
Skudenes apotek ble etablert av Johan Frederik Vinsnes.
Torvestad Dampskibsselskab ble dannet.
Torvestad tuberkuloseforening ble stiftet.
Trygve Svendsens kassefabrikk ble etablert.

1913
Fiskeriforsikringen registrerte 499 fiskere i Åkra.
Karmsund mållag ble stiftet.
Karmøens Automobilselskap og Skudenes & Aakre Automobilselskap ble slått sammen. Det nye selska-pet fikk navnet Karmøens Automobilselskap.
Kopervik Sildoljefabrikk A/S ble etablert.
Kopervik skole ble tatt i bruk.
Losjen Bjørgene i Torvastad ble stiftet.
Skudeneshavn fikk vannverk.
Svendsholmen Sildesalteri i Åkrehamn ble etablert.
Åkra fikk ny skole.
Aakre tuberkuloselag ble stiftet.
Aakrehavn Sildolje- & Fodermelfabrik ble innmeldt i firmaregisteret.

1914
Bedehuset Salem på Ådland ble innviet 13. desember.
Henrik Knutsen startet notbarkeriet på Åkra.
Karmøymuseet ble stiftet i Kopervik 24. juni.
Misjonshuset på Stangeland ble reist av Kinamisjonens tilhengere.
Sanitetsforeningen i Kopervik ble etablert.

1915
Bedehuset Fredheim på Sandve ble reist.
Dalens Oljeklædefabrik ble etablert av Sivert Olai Hinderaker.
Folkets Hus i Kopervik åpnet.
Hans Olai Haakonsen døde.
Karmøens Mekaniske Verksted ble etablert.
Kunstneren Jakob Magnus Knutsen ble født i Kopervik.
Skudenæshavn Ølbryggeri ble etablert.

1916
Håkon og Ole Haakonsen etablerte en slipp på Steiningsholmen.
Karmøens Kreditbank ble grunnlagt.
Karmøens Litografiske Anstalt ble etablert.
Kopervik Canning Company ble etablert i Stangelandsvågen. Fabrikken ble også kalt Kinafabrikken da ledelsen og en del av de sysselsatte arbeidet aktivt for Kinamisjonen.
O. Thorsens Cykkelforretning ble etablert i Kopervik.
Skudenes Mek. Verksted & Slip AS ble anlagt av brødrene Håkonsen.
Vedavågen Bygningsforretning ble etablert av Helmik Svendsen.
Aakrehavns Privatbank ble grunnlagt etter iniativ av Bendik Mannes. Banken ble overtatt av Bergen Privatbank i 1948.

1917
Helena Johansen etablerte butikk i Åkra med salg av kolonialvarer, glasstøy og manufaktur.
Henrik Meinich Backes Hermetikfabrik ble etablert i Hovedgaten i Kopervik.
Karmøens Preserving Company ble etablert i Rusvika. Fabrikken ble også kalt Madagaskar.
Marie Waage startet kiosk ved Torget i Kopervik.
Peder Skeie ble ordfører.
South Norway Sardines ble etablert i Kopervik.
Svendsholmen Sildesalteri ble etablert.
Sørenes Barkeri ble etablert av brødrene Sivert og Martin Kristensen.

1918
Karmøys første samvirkelag ble åpnet på Langåker.
Parken i Kopervik ble innviet 18. juli.
Sevlandsvik Slip og Mekaniske Verksted ble etablert av Johannes Fagerland.
Skudenes Møbelfabrik ble etablert.
Spanskesyken brøt ut. Det første tilfellet oppdaget man 7. juli. 74 mennesker døde av sykdommen i Kopervik.
Aalesunds Fiskeriselskap bygde et av landets største salterier på Bøneset i Torvastad.

1919
Fotballaget Start ble etablert i Kopervik.
Kaffistova i Kopervik ble startet av mållaget Karmt.
Kopervik Herad Handelslag ble etablert.
Kopervik Indremisjons bl. kor ble stiftet av Johan Stangeland.
M. Lund & Co. Landhandel ble etablert i Sævelandsvik og Åkrehamn.
Ny skole ble bygd på Vea.
Sandve Handelslag ble etablert.
Skudenes Forbruksforening ble etablert.
Skudeneshavns Kommunale Høiere Almenskole ble etablert.
Skøyta Marie av Skudeneshavn gikk på en mine ved Ferkingstadøyene, og alle åtte ombord omkom.
Syre Handelslag ble etablert.
Veabygdens Handelslag ble etablert.
Aakrehavn Preserving Company ble anlagt av Kristian Sævland på Sjøensodden.
Aakrehavns Forbrukslag ble etablert.

1920
Chr. Sørensen Slagterforretning ble etablert i Kopervik.
Fæøens Handelslag ble etablert.
Karmøy Mineralvandfabrik ble etablert.
Samvirkelaget Framtid i Kopervik ble etablert.
Skudeneshavns kommunale høiere almenskole ble etablert.
The Viking Canning Company skiftet navn til Alliance Canners.
Vea fikk ny skole.

1921
Jacob Walnums barnehjem ved Kopervik ble åpnet 13. november.
Karmøens Sildoljefabrikk i Hauskevågen ble etablert.
Spanskesyken tok livet av 20 mennesker i Torvastad.

1922
Bedehuset Berøa på Langåker ble reist.
Bedehuset på Kolnes ble reist.
Havneanlegget på Syre ble påbegynt. Det ble ferdig i 1928.
Karmøens Kreditbank ble slått konkurs.
Kopervik fikk sin første brannbil.
Moksheim Sildoljefabrik ble etablert.
Torvastad gamleheim på gården Torvastad sto ferdig.

1923
Kopervik Sparebank fusjonerte med Haugesund Sparebank.
Landhandel ble etablert i Åkrehamn av Berte O. Sevik.
Ungdomslaget Framsteg ble stiftet.

1924
Bedehuset på Syre ble reist.
Geitungen fyrstasjon ble opprettet. Ble automatisert i 1988 og avbemannet i 1994.
Kopervik idrettslag ble stiftet.
Kopervik sykehus i Torfæusgate 15 åpnet i desember.
Landhandel ble etablert i Veavågen av Kristine Thorsen og Selma Halvorsen.
Skudenes fyrstasjon ble avbemannet og nedlagt.
Åkra Musikklag ble stiftet.

1925
Håland skole på Torvastad ble bygget.
Johan O. Melkevig Skipshandel ble etablert i Kopervik.
Kopervik sanitetsforenings sykehus ble innviet.
Parken i Skudeneshavn ble anlagt, og gallionsfiguren Damå i parken ble montert.
Stangaland Sparebank ble grunnlagt.
Storesund Salteri og Kraftfòrfabrik ble etablert.
Torvastad fikk postkontor.

1926
Bystyret i Kopervik ga bevilling til åtte kafeer, og til hotellene Gimle og Wigs Hotel.
Haugesund Sildolje- & Fodermelfabrik på Storøya ble etablert.
Røksund Slip ble etablert av Karl Kvalevaag.
Skudeneshavns Kommunale Høiere Almenskole ble avviklet.
Torvastad mållag ble stiftet med Thomas Stange som leder.

1927
Indremisjonens mannskor ble stiftet av Johan Stangeland.
Karmøy Bygdekvinnelag ble stiftet 3. juni som Avaldsnes Bondekvinnelag.
Kolonial- og manufakturforretning ble etablert i Åkrehamn av Albertine Rasmussen.
Kopervik kommunale kinematografs bygning ble reist.
Matlandsvågen Sildolje- og Fodermelfabrik ble etablert.
S. Rongland Sildoljefabrikk på Askildsholmen ble etablert.

1928
Feøy fyrstasjon ble nedlagt og avfolket.
Kopervik Kur- og Folkebad ble etablert av Sigvald Svensen.
Kopervik idrettslag fotballavdeling ble stiftet.
Kopervik kommunale kino fikk nytt bygg i Hovedgaten.
Kopervik Kuldepot A/S ble etablert med Elias Sandvig som administrerende direktør.
Kopervik og Stangeland Arbeiderpartis guttemusikkorps ble stiftet.
Landhandel ble etablert i Sævelandsvik av Hanna Sørensen.
Landhandel ble etablert i Veavågen av S. Ragnvaldjord.
Sigurd Tjøsvold fra Åkra laget en enhjulet motorsykkel hvor føreren, motoren og styremekanismen satt inne i hjulet.
Tannlege Kristian Midbøe åpnet praksis i Skudeneshavn. Han var spesialist på å lage gebiss og løs-tenner.
Visnes kor ble stiftet.

1929
Skudenes historielag ble stiftet.
Landhandel, kafè og bensinstasjon ble etablert i Veavågen av Hans Davidsen.
O. Bergfjord etablerte Smed- og Mekanisk Verksted. Han produserte bl.a. Brassen vaskemaskin.

1930
Avaldsnes kirkekor avholdt sin første konsert.

1931
Laurits & Ånen Sævik Sildesalteri ble etablert i Veavågen.
Rasmus Larsen Mannes startet med sildesalting i Manneshavn.

1932
Bedehuset på Sandhåland ble reist.
Kolonial- og manufakturforretning ble etablert i Åkrehamn av Hannes Haakonsen.
Kopervik mannskor ble stiftet.
Sevland fikk ny skole.
Sportsklubben Nord ble etablert.
Åkrehamn fikk turnforening.
Åsebøen Stadion åpnet.

1933
Eide skole under Stangeland i Kopervik sto ferdig til bruk.
Kopervik fikk vannverk.
Skonnerten Herold ble solgt, og var dermed Skudeneshavns siste seilskip.

1934
Avaldsnes frilynde undomslag ble dannet.
Bendik Mannes døde. Han var fiskebåtreder og gründer fra Åkra.
Bokseklubben Kopervik ble stiftet.
David Tjøsvold døde.
Det tyske passasjerskipet Dresden forliste i Karmsundet 21. juni.
Mydland & Jacobsens Handelsskole ble etablert i Kopervik 1. januar av August Mydland og Hans Jakob-sen. Skolen eksisterte til 1946.
Skudesnes hadde 228 arbeidsledige.
Åkra hadde 248 arbeidsledige.

1935
Knud Magnus Haaland døde.
Ole Christian Hansen døde 6. juni. Han etablerte Tåkelurfabrikken ved den gamle dampskipskaien i Skudeneshavn.
Sævelandsvik Fiskematkjøkken ble etablert av Olav Tønnesen.

1936
Bysten av Tormod Torfæus ble avduket i parken i Kopervik.
Falnes skole på Vik ble tatt i bruk.
Karmøy-utstillingen ble avholdt fra søndag 30. august til søndag 13. september. Den ble besøkt av rundt 50 000 personer. Også Kronprins Olav og kronprinsesse Märtha besøkte Kopervik.
Kopervik hadde 1719 innbyggere (pr. 1. januar).
Landhandel ble etablert i Sævelandsvik av Kristian Breifjord.

1937
Frimenigheten Klippen i Veavågen ble stiftet.
Karmøy Væveri ble etablert av Bernhard J. Heggelund i Kopervik.
Kolonialforretning ble etablert i Åkrehamn av Jakob Haga.
Skudeneshavn fikk ordinær kinodrift.
Vestenfjeldske Oljeselskap Nor A/S - Sævelandsvik ble etablert.
Visnes fotballklubb ble stiftet.

1938
Den første traktoren kom til Karmøy. Den tilhørte en bonde på Øvrabø i Torvastad.
Inger Johanne Erikstad svømte over Karmsundet fra Kopervik til Tjoland.
Kopervik hermetikkarbeiderforening hadde 311 medlemmer.
Åkra idrettslag ble stiftet.

1939
162 gårdsbruk i Karmøy drev med pelsdyravl.
Avaldsnes fotballklubb ble stiftet.
Fryseriet i Kopervik sto ferdig.
Kolonial- og fetevarer ble etablert i Veavågen av Johan Nilsen.
Pinsemenigheten Salen i Åkrehamn ble stiftet.
Vibrandsøy fikk elektrisitet.
Wikres Hermetikkfabrikk ble etablert i Skudeneshavn.

1940
Kunstneren Astri Vie Pollege ble født på Åkra.
Lars Ragnvaldsjord - Trevareverksted - Sævelandsvik ble etablert.

1941
M/S Vindafjord ble senket i Skudefjorden 28. november. 33 mennesker omkom, og 35 ble reddet. 18 av de omkomne var fra Karmøy.
Pedersen og Egeland Bilverksted ble etablert. Firmaet skiftet navn til Kopervik Auto i 1947.

1942
Skøyta Vatne gikk på en mine og sank 23. januar. Alle ombord mistet livet.

1943
Åkrehavns Dame- og Herrefrisørsalong ble etablert av Jenny Pedersen.

1944
Karl Magnus Sjøen ble født 14. november.

1945
Kopervik mannskor ble stiftet med Johan Brudvik som dirigent.
Torvastad Idrettslag ble stiftet.

1946
ODIN-Sunds Konfeksjonsfabrikk ble etablert i Kopervik av Odin Sund.
Torvestad Dampskibsselskab startet ordinær drift med egen buss.

1948
Fullriggeren Karmø av Skudeneshavn ble hugget i Savona i Italia.
Koperviktrioen ble startet.
Aakrehavns Privatbank fusjonerte med Bergen Privatbank.

1949
Kunstneren Svein M. Johannesen ble født i Skudeneshavn.

1950
Innbyggertallet i Karmøy-kommunene passerte 20 000.
Åkra fikk kommunalt vannverk.

1951
Boligen på Feøy fyrstasjon ble flyttet til Duøy.
Idrettshuset ved Åkrasanden ble bygget. Utenom idrettsaktiviteter rommet også bygget kino og danselokale.

1952
Feøy, Fosen, Tjoland og Våga fikk elektrisitet.

1953
Kopervik damekor ble stiftet.

1954
Karmøybladet ble etablert.
Kopervik aldershjem sto ferdig.

1955
Karmsund bru ble åpnet 22. oktober av kronprins Olav.
Kunstneren Hennie Ann Isdahl ble født i Kopervik.
Åkra bedehus ble oppført.

1956
Kunstneren Jorunn Irene Hanstvedt ble født i Kopervik.

1957
Den nye gressbanen på Åsebøen i Kopervik (tidligere tjødn mot vest) ble åpnet sommeren 1957.

1958
Aldershjemmet Fredheim ble oppført på Trellhaug på Sevland.

1959
Ole Tjøsvoll slepte til land en skilpadde på nærmere 400 kilo.

1961
Åkra Rådhus sto ferdig, og huset da en rekke tjenester i samme bygg, bla. a. postkontor i 1. etasje. Dette erstattet det gamle kommunehuset på Åkra fra 1913.

Åkra Rådus. Foto: Rogalands Avis/Stavanger Byarkiv. Bildet ble tatt 4. august 1982.
Åkra Rådus. Foto: Rogalands Avis/Stavanger Byarkiv. Bildet ble tatt 4. august 1982.

1962
Kopervik Kristelige Tenåringsmusikklag ble stiftet.

1963
Aluminiumsverket ble etablert.
Karmøy Stålindustri ble etablert i Skudeneshavn.

1964
Skude pensjonat ble åpnet 5. juni. Innehaveren var Leif Otto Sivertsen.

1965
3 Busserulls ble etablert. Navnet tok de etter tittelen på en av sangene de fremførte; Tresko og busserull. Besetningen den gang besto av Karl Magnus Sjøen, Leiv Oddvar Andreassen og Sverre Birger Jensen.
Karmøy ble storkommune. Kommunene som ble innlemmet i den nye storkommunen var Torvastad, Avaldsnes, Stangeland, Kopervik, Åkra, Skudenes og Skudeneshavn. Samtidig mistet Skudeneshavn sin bystatus.

1967
Kopervik sitt nye idrettshus sto ferdig. Den gamle garderoben fra slutten av 1930-årene ble revet sommeren 1965.
Norsk Hydro startet opp våren 1967.
Vea Idrettslag ble stiftet.

1968
Bø ungdomsskole på Torvastad sto ferdig.
Jali snack-bar åpnet i Kopervik.
Karmøy hotell åpnet.
Nybygget til Karmøy kommunale kino åpnet 6. januar.

1969
Bø teglverk ble nedlagt.
Lanternen kro i Skudeneshavn åpnet 7. juni 1969 av Jan Lea (Touring Ltd). Han leide lokalene av Jacob Melhus. I 1970-årene ble Lanternen kro drevet av Otto konditori A/S, Haugesund. Magne Støfringshaug overtok 1. november 1982 og la ned 22. desember 2020.

1971
Stangeland ungdomsskole sto ferdig og startet opp i august.

1972
Karmøy gymnas ble opprettet. I dag er navnet Kopervik videregående skole.
Sigurd Tjøsvoll døde 30. august.

1974
Kopervik videregående skole sitt bygg sto ferdig.

1975
Haugesund lufthavn, Karmøy åpnet.
Kommunevåpenet ble godkjent.
Musikkforretningen Musicboutique åpnet i Kopervik.

1976
Kopervik sykehjem ble offisielt innviet 24. mars.

1977
3 Busserulls utga LP`en Suddeli-duttan-dei.
Touring Motor Hotel ble utvidet med to nye etasjer.

1978
Norheim kirke ble innviet 30. april.
Strømsund Bro i Kopervik ble bygget.

1985
Åkra nye kirke sto ferdig.

1986
Karmøy Rådhus åpnet. Etter kommunesammenslåingen i 1965 ble administrasjonen spredt rundt i kommunen. Mandag 13. januar 1986 flyttet alle sammen inn i nytt moderne bygg i Kopervik.
Karmøy Veveri ble nedlagt.

1988
Kopervik fikk sin første Kinarestaurant - China House.

1989
Geitungen fyrstasjon ble automatisert og avfolket.

1991
Begravelsesbyrået A/S ble etablert i Kopervik.
Åkra sykehjem ble innviet 26. juni av dronning Sonja.

1996
Karmøy kommunale ølutsalg A/S ble stiftet.
Skudeneshavn fikk ny bystatus.

1997
Utgarden Folkehøgskule skiftet navn til Karmøy Folkehøgskule.

1999
Geitungen fyrstasjon ble fredet.
Skudenes fyrstasjon ble fredet.

Se også Karmøys historie 1800-tallet

Til hovedsiden