Sandviken skole

Sandvigen skole i 1964. Foto: Ommund Lundes lysbildesamling/Stavanger byarkiv.
Sandvigen skole i 1964. Foto: Ommund Lundes lysbildesamling/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Sandviken skole lå i Løkkeveien 128 i Stavanger. I dag ligger Bjergsted Terrasse på samme stedet. Skolen eksisterte i perioden 1859 til 1926. Bygningen ble revet i 1980.

Opprinnelig var bygningen eid av Gabriel Schanche Jonasen og sto tidligere på Straen/Nedre Strandgate ved siden av Stavanger Toldbod. Kommunen kjøpte bygningen i 1857 og flyttet den til Sandvigen hvor den ble gjenreist til bruk for koleralasarett. I 1859 ble bygnigen tatt i bruk til skole. 

Skolen lå like ved gassverket, og når det blåste gikk kullrøyken og lukten av gass og bek rett inn i klasserommene. Skolen var også nabo med Rosenberg mek. Verksted, og når skipene skulle gå av beddingen fikk både lærere og elever fri for å overvære stabelavløsingen. I 1892 fikk skolen et større tilbygg med åtte nye klasserom og sløydlokale, og året etter fikk den egen gymnastikkbygning. I 1912 var det 716 elever ved skolen og i 1923 ca. 730 elever. 

Barna var plaget med hodepine på grunn av røyken fra gassverket, og var sotete og fæle da de kom hjem fra skolen, skrev avisen 1ste Mai i 1925. Skolen ble nedlagt i 1926 etter at blant andre helserådet mente at det var uforsvarlig å drive den videre. Elevene ble overført til Kampen skole.

Lesehjemmet som drev med sosialt og kristelig arbeid ble startet i kjelleren på Sandvigen skole 23. november 1889 av lærer Søren Emil Lura. Barnas foreldre var glade for Luras virksomhet. Møtene holdt barna borte fra gatene om kveldene, og de kom under god påvirkning. På Lesehjemmet ble det også undervist i forskjellige fag.

15. mars 1929 ble bygningen overtatt av Elektrisitetsverket. Like etter krigsutbruddet i 1940 valgte Elektrisitetsverket å flytte fra bygningen som lå like ved byens gassverkkjele. Ledelsen fryktet at gassverket kunne være et sabotasjemål.

Bygningen ble senere benyttet til boligformål. Den ble revet i 1980.

Til hovedsiden