Sandvigen skole

Sandvigen skole i 1964. Foto: Ommund Lundes lysbildesamling/Stavanger byarkiv.
Sandvigen skole i 1964. Foto: Ommund Lundes lysbildesamling/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Sandvigen skole lå i Løkkeveien 128 i Stavanger. I dag ligger Bjergsted Terrasse på samme stedet. Skolen eksisterte i perioden 1859 til 1926. Bygningen ble revet i 1980.

Opprinnelig var bygningen eid av Gabriel Schanche Jonasen og sto tidligere på Straen/-Nedre Strandgate ved siden av Stavanger Toldbod. Kommunen kjøpte bygningen i 1857 og flyttet den til Sandvigen hvor den ble gjenreist til bruk for koleralasarett. I 1859 ble bygnigen tatt i bruk til skole. 

Skolen lå like ved gassverket, og når det blåste gikk kullrøyken og lukten av gass og bek rett inn i klasserommene. Skolen var også nabo med Rosenberg mek. verksted, og når skipene skulle gå av beddingen fikk både lærere og elever fri for å overvære stabelavløsingen. I 1892 fikk skolen et større tilbygg med åtte nye klasserom og sløydlokale, og året etter fikk den egen gymnastikkbygning. I 1912 var det 716 elever ved skolen.

Lesehjemmet som drev med sosialt og kristelig arbeid ble startet i kjelleren på Sandvigen skole 23. november 1889 av lærer Søren Emil Lura. Barnas foreldre var glade for Luras virk-somhet. Møtene holdt barna borte fra gatene om kveldene, og de kom under god påvirk-ning. På Lesehjemmet ble det også undervist i forskjellige fag.

I 1929 ble bygningen overtatt av Elektrisitetsverket. Like etter krigsutbruddet i 1940 valgte Elektrisitetsverket å flytte fra bygningen som lå like ved byens gassverkkjele. Ledelsen fryktet at gassverket kunne være et sabotasjemål.

Bygningen ble senere benyttet til boligformål. Den ble revet i 1980.

Til hovedsiden