Stavanger Tinfabrik

Foto: Widerøes flyfotosamling/Stavanger byarkiv. Bildet ble tatt 27. mai 1962.
Foto: Widerøes flyfotosamling/Stavanger byarkiv. Bildet ble tatt 27. mai 1962.

Tekst: Erling Jensen
Stavanger Tinfabrik lå i Ryfylkegata 45 i Stavanger. Bedriften ble etablert i 1908, og i 1911 gikk man i gang med å bygge en fabrikk til fremstilling av hagl.

Stavanger Tinfabrikk hadde som formål at fremstille tin og jern af blikaffald og handel med disse produkter.

Det var Johan Fredrik Kavli som sto bak etableringen. Han var opprinnelig fra Trondheim, men arbeidet som var farmasøyt på apoteket i Egersund på denne tiden. Han ble født 28. juli 1881 og døde 22. desember 1937 i Stavanger. 24. februar 1910 giftet han seg i Egersund kirke med Louise Wilhelmline Kirkegaard Dahle som ble født 27. mars 1880 i Egersund. Hun døde 8. juni 1966 i Stavanger.

Kavli fant en metode til å avtinne blikkavfall. Allerede 1. september 1906 startet han Moss Tinfabrik i Moss. Men driften lønnet seg ikke, og i 1908 ble bedriften slått konkurs. Maskiner og utstyr ble solgt til Stavanger Tinfabrik. 

"Grunden til Konkursen er at søge i det betydelige Kursfald paa Fabrikens Produkter, Tin og Jern, som skyldes den amerikanske Finanskrise i Høst."
(Moss Tilskuer 14. mai 1908).

Driften ved Stavanger Tinfabrik ble vellykket, og det medførte at det ikke var tilstrekkelig med blikkavfall i Stavanger. En stor del av råstoffet måtte importeres, endog helt fra Australia for å nyttiggjøres i Stavanger. Eksporten av tinn ble betydelig.

Man spesialiserte seg på bly og blylegeringer og gikk i 1911 i gang med å bygge Hagltårnet til fremstilling av hagl. Senere ble det fremstilt tinn og tinnlegeringer. I 1923 startet man produk-sjon av ferro vanadium, et metall som ble brukt ved tilvirkning av finere stålprodukter. I 1925 ble administrasjonsbygget oppført. Det ble tegnet av Eilert Smith. Stavanger Gummiindustri ble overtatt av Stavanger Tinfabrik i 1927. I 1949 startet man produksjon av kobberlegeringer, og i 1954 produksjon av aluminiumslegeringer. I fabrikkens storhetstid var det nærmere 150 ansatte.

Ernst Knutsen ved smelteovnene. Han var ansatt i 33 år. Bildet ble tatt i november 1982. Foto: Rogalands Avis/Stavanger byarkiv.
Ernst Knutsen ved smelteovnene. Han var ansatt i 33 år. Bildet ble tatt i november 1982. Foto: Rogalands Avis/Stavanger byarkiv.

I 1926 og besto styret av disponent Johan Fredrik Kavli, konsul Ragnvald Bjelland og konsul Thomas Emanuel Thiis. I 1950 var også adm. dir. Wilh. Kavli med i styret.

I 1981 vedtok styret å legge ned produksjonen ved Stavanger Tinfabrik. Året etter var det slutt for arbeiderne.

I 2008 ble Stavanger kommunes vernepris tildelt familien Kavli som eiere av administrasjons-bygningen til Stavanger Tinfabrik.

I 2015 ble administrasjonsbygningen mettet med stemning inntatt av en gjeng kreative sjeler som hver for seg har sine forskjellige virksomheter: musikk, skriving, reklame, tegning, miksing, grafisk design, administrasjon, coaching - eller kanskje noe helt annet?

Kilder: Stavanger: historien om Østre bydel. Arne Bang-Andersen. Digitalarkivet. Diverse aviser.