Svankevigå

Svankevigå i 2014. Foto: Erling Jensen.
Svankevigå i 2014. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Svankevigå ligger i Stavanger og skal ha fått navnet etter enken Svanike Eriksdatter som druknet her i 1721. Navnet kan også ha kommet av ordet svanke som betyr sving. Svankevigå gjør nemlig en markert sving fra sundet utenfor.

Fra gammelt av bar den navnet Banevigen, sannsynligvis etter den gamle Cederberghbanen som lå ved Nedre Banegate. Den ble anlagt i 1785 av Erik Tollefsen Berge som hadde bygslet jord til den fra Svankevigå og vestover til St. Hansbekken.

I kartet fra 1855 heter den Banevigen. I 1882 heter den Svankevigen.
I kartet fra 1855 heter den Banevigen. I 1882 heter den Svankevigen.

Svankevigå var i sin tid innløpet til skipsverft, sildesalterier, trelastforretning og hermetikkfabrikker. Hansaverven lå i bunnen av Svankevigå på 1800-tallet, og var oppkalt etter kjøpmann og skipsreder Engel Hansen (1780–1844). Et badeanstalt lå innerst i viken i gamle dager. Svankevigsbryggå ble inn-lemmet i kaianlegget til Nordkronen Samvirkeselskap som ble etablert i 1928. Svankevigå har også fungert som småbåthavn. I 1999 bygde Aker Offshore Partner AS sitt hovedkontor ved innløpet til Svankevigå. 

Svankevigå ligger i Storhaug kommunedel like nedenfor Møllehaugen. Den ble utfylt flere ganger på 1900-tallet.

I 2022 varslet Stavanger kommune at de ønsker å utfylle innerste delen av Svankevigå for å oppføre en bygning der.

Det er en utbredt misforståelse at dette er Drollehålå, noe det altså ikke er.

En liten filmsnutt kan du se her.

Svankevigå 10. januar 2020. Foto: Erling Jensen.
Svankevigå 10. januar 2020. Foto: Erling Jensen.