Svankevigå

Svankevigå i 2014. Foto: Erling Jensen.
Svankevigå i 2014. Foto: Erling Jensen.

Svankevigå ligger i Stavanger og skal ha fått navnet etter enken Svanike Eriksdatter som druknet her i 1721. Navnet kan også ha kommet av ordet svanke som betyr sving. Svankevigå gjør nemlig en markert sving fra sundet utenfor.

Hansaverven lå i bunnen av Svankevigå på 1800-tallet, og var oppkalt etter kjøpmann og skipsreder Engel Hansen (1780–1844). Et badeanstalt lå innerst i viken i gamle dager. Svankevigsbryggå ble innlemmet i kaianlegget til Nordkronen Samvirkeselskap som ble etablert i 1928.

Svankevigå ligger i Storhaug bydel like nedenfor Mølle-haugen. Den ble utfylt flere ganger på 1900-tallet.

Det er en utbredt misforståelse at dette er Drollehålå, noe det altså ikke er.

En liten filmsnutt kan du se her.

Svankevigå 10. januar 2020. Foto: Erling Jensen.
Svankevigå 10. januar 2020. Foto: Erling Jensen.