Storhaug skole

Storhaug skole. Foto: Erling Jensen.
Storhaug skole. Foto: Erling Jensen.

Storhaug skole ligger i Storhaug bydel i Stavanger. Det er den første store folkeskole som ble bygd av Stavanger kommune. Skolen skulle egentlig hatt navnet Opheim skole. Også Bergelands skole og Hetlands skole ble foreslått. Da skolen sto ferdig til bruk 5. septem-ber 1902 hadde den plass til 869 elever som var fordelt på 22 klasserom.

Skolen ble tegnet av avdelingsingeniør Hans L. Juell og var den første skolen som ble bygd i mur. Det var murmester M. Mortensen som var ansvarlig for det utvendige byggearbeidet, og byggmester Øgreid sto for innredningen.

Sandeidgata og Storhaug skole i 1929.
Sandeidgata og Storhaug skole i 1929.

Kvelden den 11. april 1940 ble et engelsk bombefly av typen Vickers Wellington skutt i brann av det tyske luftvernartilleriet på Varden og Våland. Som en lysende ildfakkel styrtet det brennende flyet ned mot Storhaug og sneiet bort i skolen og flere bolighus, som straks tok fyr. Skolen brant ned, sammen med Jelsagata 16, 18 og 21, Opheimsgata 29 og 32 og Sand-eidgata 31. Andre hus fikk mindre skader. Det var ingen elever på skolen, men de seks brit-ene ombord i flyet døde. Tre av beboerne i Opheimsgata 29 døde av skadene de fikk. Det var Jenny Kavli (50 år) og søskenparet Signe Hognestad (30 år) og Anton Hognestad (28 år). Mange ble såret, flere av dem alvorlig. Ni av disse ble fraktet til nødhjelpstasjonen i Døves Hus. Fem av dem var alvorlig skadd og ble sendt til Stavanger sykehus etter å ha fått en midlertidig forbinding.

Vickers Wellington fly.
Vickers Wellington fly.
Skolen i 1949. Foto: Hans Thostensens arkiv/Stavanger Byarkiv.
Skolen i 1949. Foto: Hans Thostensens arkiv/Stavanger Byarkiv.

Det ble nå provisoriske løsninger for å finne undervisningsrom. Noen gikk en tid i kjelleren på Metodistkirken, og noen i hagestuen hos familien Mauritzen i Admiral Cruys gate. Senere ble halvparten av elevene overført til Nylund skole og resten til Våland skole. Skolen sto fer-dig gjenoppbygd i 1950.

I 1980 ble det fremmet forslag om at skolen skulle nedlegges og at elevene skulle flyttes over til en av de andre skolene i bydelen. Etter at beboerne i bydelen protesterte ble for-slaget forkastet.

I januar 1998 startet en omfattende rehabilitering av Storhaug skole. Alle klasser har sitt eget klasserom, og i tillegg har skolen flere spesialrom og grupperom. I dag har skolen ca. 290 elever fordelt på 13 klasser fra 1. - 7. klasse. Det er ca. 35 ansatte. I SFO går det ca. 100 barn. Adressen til Storhaug skole er Sandeidgata 25.

En levende skildring av miljøet på skolen og i skolegården fra 1960- og 1970-årene kan man lese om i romanen Charles.

Den samme klassen på tur til Dalsnuten i midten av 1960-årene.

Første rekke fra venstre: John Søndeland, Bjørn Egil Gjerde (1956–1989), Svein Søndenå, Helge Jensen, Helge Gjesteland, Atle Drivflaat, Tore Jan Landmark, Rein Moen, Alf Aarak.
Andre rekke fra venstre: Ole Geir Hamre, Dag Eigil Rusnes, Eivin One Pedersen (1956–2012), Sverre Rise, Frode Fugelli, Pål Mauritzen (1956–1991), Olav Rolfsen, Einar Bjarne Bjørnsen, Erling Jensen, Gunnar Frøyland, Arild Hageskal, Sten Terje Guttormsen.
Bak fra venstre: Karl Svela, Svein Lasse Mauritzen og lærer Karl Olav Rye (1928–2008).

Til hovedsiden