Storhaug skole

Storhaug skole. Foto: Erling Jensen.
Storhaug skole. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Storhaug skole ligger i Storhaug kommunedel i Stavanger. Det er den første store folkeskole som ble bygd av Stavanger kommune. Den skulle egentlig hatt navnet Opheim skole. Også Bergelands skole og Hetlands skole ble foreslått. 

5. november 1900 kjøpte Stavanger kommune tomten for 14 433 kroner. Skolen sto ferdig 5. septem-ber 1902 og hadde plass til 869 elever som var fordelt på 22 klasserom.

Skolen ble tegnet av avdelingsingeniør Hans L. Juell og var den første skolen som ble bygd i mur. Det var murmester M. Mortensen som var ansvarlig for det utvendige byggearbeidet, og byggmester Halvor Øgreid sto for innredningen.

Sandeidgata og Storhaug skole i 1929.
Sandeidgata og Storhaug skole i 1929.

Kvelden den 11. april 1940 ble et engelsk bombefly av typen Vickers Wellington skutt i brann av det tyske luftvernartilleriet på Varden og Våland. Som en lysende ildfakkel styrtet det brennende flyet ned mot Storhaug og sneiet bort i skolen og flere bolighus, som straks tok fyr. Skolen brant ned, sammen med Jelsagata 16, 18 og 21, Opheimsgata 29 og 32 og Sandeidgata 31. Andre hus fikk mindre skader. Det var ingen elever på skolen, men de seks britene ombord i flyet døde. Tre av beboerne i Opheims-gata 29 døde av skadene de fikk. Det var Jenny Kavli (50 år) og søskenparet Signe Hogne-stad (30 år) og Anton Hognestad (28 år). Mange ble såret, flere av dem alvorlig. Ni av disse ble frak-tet til nødhjelpstasjonen i Døves Hus. Fem av dem var alvorlig skadd og ble sendt til Stavanger syke-hus etter å ha fått en midlertidig forbinding.

Vickers Wellington fly.
Vickers Wellington fly.
Skolen i 1949. Foto: Hans Thostensens arkiv/Stavanger Byarkiv.
Skolen i 1949. Foto: Hans Thostensens arkiv/Stavanger Byarkiv.

Det ble nå provisoriske løsninger for å finne undervisningsrom. Noen gikk en tid i kjelleren på Meto-distkirken, og noen i hagestuen hos familien Mauritzen i Admiral Cruys gate. Senere ble halvparten av elevene overført til Nylund skole og resten til Våland skole. Skolen sto ferdig gjenoppbygd i 1950.

I 1980 ble det fremmet forslag om at skolen skulle nedlegges og at elevene skulle flyttes over til en av de andre skolene i bydelen. Etter at beboerne i bydelen protesterte ble forslaget forkastet.

I januar 1998 startet en omfattende rehabilitering av Storhaug skole. Alle klasser har sitt eget klasse-rom, og i tillegg har skolen flere spesialrom og grupperom. I dag har skolen ca. 290 elever fordelt på 13 klasser fra 1. - 7. klasse. Det er ca. 35 ansatte. I SFO går det ca. 100 barn. Adressen til Storhaug skole er Sandeidgata 25.

En levende skildring av miljøet på skolen og i skolegården fra 1960- og 1970-årene kan man lese om i romanen Charles.

Den samme klassen på tur til Dalsnuten i midten av 1960-årene.

Første rekke fra venstre: John Søndeland, Bjørn Egil Gjerde (1956–1989), Svein Søndenå, Helge Jensen, Helge Gjesteland, Atle Drivflaat, Tore Jan Landmark, Rein Moen, Alf Aarak.
Andre rekke fra venstre: Ole Geir Hamre, Dag Eigil Rusnes, Eivin One Pedersen (1956–2012), Sverre Rise, Frode Fugelli, Pål Mauritzen (1956–1991), Olav Rolfsen, Einar Bjarne Bjørnsen, Erling Jensen, Gunnar Frøyland, Arild Hageskal, Sten Terje Guttormsen.
Bak fra venstre: Karl Svela, Svein Lasse Mauritzen og lærer Karl Olav Rye (1928–2008).

Til hovedsiden