Godalen

Bildet ble tatt i 1963. Foto: Jacob Kvæstads arkiv/Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt i 1963. Foto: Jacob Kvæstads arkiv/Stavanger byarkiv.

Godalen ligger ved Gandsfjorden i Storhaug kommunedel i Stavanger. Her er det lang tradisjon med blomsterdyrking og gartneridrift. Godalen friluftsbad ble anlagt i 1950-årene og erstattet Strømvik bad, som ble stengt i 1957. Turstien mellom Strømvig og Breivig krysser badeplassen.

Godalen friluftsbad er et av de mest populære badestedene i området. Det er satt opp stupebrett og griller til allmenn bruk. Her finnes også parkeringsplasser og toaletter. I flere år var Thoralf Dahl Pedersen vaktmester og badevakt ved Godalen friluftsbad.

I 1861 kjøpte to svogere hver sin parsell som henholdsvis hadde navnene Godalen og Sørnes. Knud Thorsen Steinskog, eller Knud Sørnæs som han kalte seg, dyrket opp Sørnes. Han var en sterk og seig nybrottsmann. Oppdyrkingen av Sørnes tok mange år, og kostet mye slit. Knud rodde til og med over fjorden til Li og Hommersåk og hentet jord som han bar opp på berghyllene. I 1895 solgte han Sørnes til svigersønnen for 20 000 kroner.

Knud Sørnæs
Knud Sørnæs

Ådne Ommundsen Mjåland dyrket opp Godalen og gjorde dette til sitt livsverk. Bruket ble også kalt Asserstykket, etter kardemaker Asser Tollaksen, som fikk skjøte på eiendommen av Kirkedeparte-mentet i 1851. Etter 1886-matrikkelen fikk eiendommen bruksnummer 22 under Hetlands prestegård. Området ble innlemmet i Stavanger kommune ved byutvidelsen i 1923.

Ifølge professorene O. Rygh og Magnus Olsen skal det opprinnelige oldnorske navn ha vært Godidalr som betyr den gode (dyrkbare) jord.

Stavangers første bolighøyhus B/L Storhagen som ligger i Østre Ring i Godalen ble innflyttet i 1967.

Foto: Widerøes flyfotosamling/Stavanger byarkiv.
Foto: Widerøes flyfotosamling/Stavanger byarkiv.

Hvem var Arnold?
I 2007 var jeg en tur i Godalen badeplass hvor jeg tok dette bildet. Jeg har mange ganger lurt på hvem denne Arnold var. Her er historien:

Arnold Kommedal var en frivillig vaktmester ved Godalen badeplass. Hver morgen i 6-tiden var han på plass og ryddet området for papir og annet søppel. Han sjekket at stupebrettene og grillene var i grei stand. Gjenglemte klær og badeutstyr ble samlet og lagt inn i boden. Badeutstyr og leker som ikke ble hentet ga han til barnehagene i distriktet. Arnold gjorde dette arbeidet helt frivillig.
– Det å se kjærligheten mellom menneskene og barna som er her ute, det er nok lønn for meg, sa han til Rogalands Avis i 2008.

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

Filmen under viser fuglelivet i Godalen.