Stavangers første bil

Han skalv. Det dirret i skjeggteien hans. Han fektet med armene. Med krumme fingre. Det var noe selsomt kvitt i øynene hans, han skogret i lippene. Eg har set jæved'l sa han. Skjinbarlige sattan. Han va blodraue og bølde i et hodn.

Slik beskrev forfatteren Theodor Dahl reaksjonen til en vettskremt gammel mann fra Klepp da han så den røde bilen.

Få er vel egentlig klar over hvilken betydning Stavanger-distriktet har hatt for den motoriserte sam-ferdsel i Norge. Pionertiden i norsk bilhistorie går fra siste del av 1800-tallet og frem til 1909 da den første bilutstillingen fant sted her i landet, og i denne utviklingen har Stavanger en sentral plass.

I 1996 feiret vi 100 års-jubileet for den første bilen som kom til Norge, en Benz Phaeton som gikk i Gjøvik-traktene sommeren 1896. Men også fremsynte menn i Stavanger var tidlig ute. I 1898 ankom den andre bilen til Norge, også den fra Benz fabrikken i Tyskland. Den var den første bilen i Stavan-ger, og den første bilen som rullet i hovedstadens gater. I Stavanger Avis kunne man den 6. oktober 1898 lese følgende:
Nu bliver en Motorvogn at se i Stavanger. Hr. Fabrikkeier T. Rønneberg har en underveis fra Tyskland til Stavanger. Den drives av Benzin og styres lettere end noget Hesteforspand. Kan reguleres til at gå fort og sent efter behag, opad Bakke og Nedad Bakke, vige og vende. Den af Hr. Rønneberg inde-kjøbte er en meget let Vogn. Den har Rum for 3 personer og kan kjøre de forskjelligste Tempo, endtil 30 kilometer i Timen og greier Bakker med stigning af indtil 1 paa 10. Vognen er udtaget av Hr. Rønneberg og prøvekjørt av ham selv og hans bror.

Den 360 kilo tunge bilen ble sendt fra Tyskland 18. oktober 1898 og ankom Stavanger tre dager senere med påfølgende demonstrasjon neste dag:
I Eftermiddag er vognen ude på sin første Tur. Det gik udmærket. Vi sad tre i og lod det stå til, flere Gange frem og tilbage Jernbaneveien, vendte som ingen Ting. Lidt seigt op Stigningen fra Jernbane-veien og ud Ladegårdsveien, men den greide det letvindt op forbi Theateret. Med lidt Øvelse må den kunde vende velvilligere end nogen Hest. På flad Vei stryger den afsted noget ganske ordentligt.

Noen dager senere kjørte den helt til Solakrossen, og fra Randaberg kirke til sentrum gikk turen unna på 20 minutter. Rønneberg ble agent for Benz og reiste til hovedstaden for å vise frem vidunderet. Både politimesteren og statsingeniøren var tilstede ved den første demonstrasjonen, og senere fikk også kronprinsen seg en kjøretur. Det var Tørres Andersen Rønneberg (1845–1913) som drev T. Rønneberg Preserving Co. i Rosenkildehuset som kjøpte denne bilen.

I Morgenbladet 15. november 1898 kunne man lese:
Vi har nu flere Gange omtalt den af Stavangermanden Rønneberg importerede Motorvogen som for Tiden vises frem her i byen. Vi traff Rønneberg nede på Festningsplassen og blev strax invitered på en Kjøretur. Vognen gjorde en ligefremængstelig Fart. Man skulle tro at det var lidt hexeri med Sty-ring og Regulering af Farten, men alt viste sig at være meget enkelt.

Den røde bilen ble i Stavanger noen år, men så ble motoren tatt ut og montert i en båt. Karosseriet ble solgt til en gårdbruker. Rønneberg ble agent for Benz og forhandlet større vogner for rutedrift.

Til hovedsiden