Stavanger Gummiindustri

Bildet ble tatt i 1986. foto: stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt i 1986. foto: stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Stavanger Gummiindustri A/S ble etablert 14. mars 1924. I begynnelsen leide bedriften lokaler i Stav-anger Blikemballagefabriks verkstedbygning, men overtok senere lokalene i Harald Hårfagres gate 15 ved Kjelvene. Bedriften startet med produksjon av gummipakninger til sardinbokser. I 1960-årene begynte man med produksjon av skvettlapper.

Stavangeren 2. mai 1924.
Stavangeren 2. mai 1924.

Fabrikken ble opprinnelig startet som en gummivarefabrikk med produksjon av uvulkanisert gummi til bruk som pakningsgummi for blikkemballasje til hermetikkindustrien. Maskinene var etter datidens for-hold meget moderne. Foruten å dekke det innenlandske forbruk ble det også eksportert en ikke ube-tydelig del av produksjonen. 

I 1927 ble Stavanger Gummiindustri overtatt av Stavanger Tinfabrik. Driftsleder ble Hjalmar Pram. I 1928 besto styret av Johan Fredrik Kavli, Ragnvald Bjelland og Peder Smedvig.

I 1940 donerte bedriften 5000 kroner til Finnlandshjelpen. I en årrekke støttet bedriften Lyslotteriet med gaver. Fra begynnelsen av 1950-årene begynte fabrikken å utvikle sine egne produkter under merke-varenavnet Rubberstyle. I 1955 begynte man med produksjon av skumgummi, og i 1957 åpnet man en tilskjæringsavdeling for skumplast. Det ble også laget spesialprodukter til den norske skotøyindustrien som cellegummi, gummikorkplater, svampgummi etc.

Annonse fra 1958.
Annonse fra 1958.

I 1960-årene begynte man med produksjon av skvettlapper, men produksjonen fikk en kraftig nedgang i 1981 da påbudet om å bruke skvettlapper på personbiler under 3,5 tonn forsvant. En stor del av arbeids-styrken måtte slutte og bedriften ble nødt til å finne nye områder for sine produkter. Oljebransjen ble redningen, og bedriften fikk nye leveranser til industri og offshorevirksomhet.

I 1964 deltok bedriften på den skandinaviske jernvaremessen i Ålborg. I 1972 deltok bedriften på en spesialmesse for bilprodukter i Hamburg, og i 1979 reiste representanter til Frankrike for å studere fransk bilindustri og sondere mulighetene for eksportfremstøt. 

I 1972 ble et nytt bygg oppført i tilknytning til det gamle. Året etter hadde bediften 55 ansatte.

Selskapet skiftet navn til Rubberstyle AS i 2007. April 2008 flyttet bedriften fra de gamle lokalene på Kjelvene til nytt bygg på Finnestad ved Dusavik. Den gamle bygningen ble på begynnelsen av 1900-tallet benyttet av Stavanger Blikemballagefabrik.

Kilder: Diverse aviser fra Nasjonalbiblioteket.
           Rubberstyle AS.

Her kan du høre sangen Skvettlappar.

Til hovedsiden