Lars Lende

Tekst: Erling Jensen
Lars Severin Hovland Lende ble født 11. oktober 1882 i Kaigaten 1 i Haugesund, like ved havnen og Smedasundet. Foreldrene var konditor Lauritz Larsen Hovland, og Johanne Tollevsdatter fra Søndenå i Sauda. 

Familien flyttet senere til Stavanger. Lars ble konfirmert i St. Petri kirke i 1896, og bodde da i Privat-gata 5 på Storhaug. Johanne ble enke og giftet seg i St. Petri kirke 3. juni 1895 med jærbuen Torkel Lende. Han døde i Bergen i 1909, 59 år gammel. Torkel Lende var en genial oppfinner, og 17. novem-ber 1980 ble det avduket en bronsebyste av ham på Bryne.

Lars kjempet for å gi arbeidsledige ungdommer praktisk fagopplæring og mulighet for fast arbeid. Da kunne de selv skape seg en trygg framtid. Alt for barna var hans slagord. Han brukte klovnens meto-der for å nå ut med sitt alvorlige budskap. Fantasifulle kostymer og påfunn vekket oppmerksomhet. I mellomkrigstiden sto han fram som en fargerik samfunnsrefser. Han ga ut avisen Fagamatøren, og arrangerte folkemøter der samfunnspolitiske og religiøse temaer ble belyst på en kritisk og under-holdende måte. Selv om mange lo av de originale påfunnene hans, var det ingen tvil om at klovnen hadde et alvorlig gjennomtenkt budskap. Lende sa selv: – Eg e litt løyen udenpå, men heilt rektige inni.

Han var kjent for sine ponnier, men før ponniene kom inn i bildet, drev han med geiter. Lende var en stor dyrevenn, og tre ganger reiste han til Skottland for å kjøpe ponnier. Han dro på utallige turer med ponnier og hjemmelagde kjerrer fulle av barn. Over alt vakte han stor oppmerksomhet, og flere barnehjem og sosiale institusjoner fikk ponnier av Lende. Han hadde tidligere staller for ponniene sine i Andasmauet 18.

Lars Lende. Foto: Ukjent.
Lars Lende. Foto: Ukjent.

Utkledd som funkismann fikk han audiens hos kongen, og økonomisk støtte til sitt sosiale arbeid. I 1927 fikk han en idé om å samle inn penger til en dreiebenk. Til dette trengte han 2000 kroner. Han skrev til kong Haakon VII og ba om penger. Kongen svarte ham ved å bevilge 200 kroner til prosjek-tet. Åtte år senere fikk han lov å besøke kongen igjen. Denne gangen mottok han 1000 kroner i støtte. Lende var også innom Stortinget for å dele ut flygeblad.

23. oktober 1956 ble han kastet ut av Stortinget. Under behandlingen av en interpellasjon om spred-ning av industrien grep han ordet fra sin plass på galleriet. Herr president, mitt navn er Lars H. Lende fra Stavanger! Noe må gjøres for å hjelpe barn og ungdom slik at de slipper å bli fyllefanter og komme i fengsel. Lenger kom han ikke før politiet ledsaget ham ut.

I 1951 fikk Lende tak i en stor motorbåt som han døpte Samfunnsbåten. Han forteller selv om den:
– Samfunnsbåten anskaffet jeg for de unge, for at de skal kunne lære å stelle og kjenne motorer. Dessuten skal de kunne ta seg turer i våre fjorder og bli kjent med øyene rundt byen sin og ha det godt, med interesse for fedrelandet. Samtidig skal de komme bort fra gatene og lære å elske naturen.

Han bygget opp et mekanisk verksted, lærte opp ungdom i mekanikerkunsten og ga fabrikken til arbeiderne. Han samlet inn penger til sin sak på utradisjonelle måter. Lende var langt forut sin tid når det gjaldt barne- og ungdomsarbeid. Han hadde et kristent livssyn samtidig som han var sosialist. Det siste året han levde, sto han flere ganger på Domkirkeplassen og oppfordret folk til å hjelpe sultram-mede mennesker i Afrika.

Lars giftet seg med Bertha Kristiansen 27. november 1909. De fikk tre barn; Ruth Bergliot Louise døde i 1912, kun 22 måneder gammel. Rut Hovland Lende, bosatt i Stavanger, og sønnen Jacob Hovland Lende, som tidlig reiste til Amerika. I 1910 bodde Lars og familien i Aadlandssmuget 11 i Stavanger, senere i Brønngata 6.

Bertha Lende døde 25. mars 1971. Lars Hovland Lende døde 29. november 1971. De er begge grav-lagt på Eiganes gravlund.

Kilder: Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket. Kommunale folketellinger. Digitalarkivet.