Lars Lende

– Eg e litt løyen udenpå, men heilt rektige inni...

Lars Severin Hovland Lende ble født i Haugesund 11. oktober 1882. Foreldrene var konditor Lauritz Hovland, og Hanna fra Sauda. Hanna ble enke og giftet seg på ny i 1895 med Torkel J. Lende, da Lars var 14 år.

Lars kjempet for å gi arbeidsledige ungdommer praktisk fagopplæring og mulighet for fast arbeid. Da kunne de selv skape seg en trygg framtid. Alt for barna var hans slagord. Han brukte klovnens metoder for å nå ut med sitt alvorlige budskap. Fantasifulle kostymer og påfunn vekket oppmerksomhet. I mellomkrigstiden sto han fram som en fargerik samfunnsrefser. Han ga ut avisen Fagamatøren, og arrangerte folkemøter der samfunnspolitiske og religiøse temaer ble belyst på en kritisk og underhold-ende måte. Selv om mange lo av de originale påfunnene hans, var det ingen tvil om at klovnen hadde et alvorlig gjennomtenkt budskap. Lende sa selv: – Eg e litt løyen udenpå, men heilt rektige inni.

Han var kjent for sine ponnier, men før ponniene kom inn i bildet, drev han med geiter. Lende var en stor dyrevenn, og tre ganger reiste han til Skottland for å kjøpe ponnier. Han dro på utallige turer med ponnier og hjemmelagde kjerrer fulle av barn. Over alt vakte han stor oppmerksomhet, og flere barne-hjem og sosiale institusjoner fikk ponnier av Lende. Han hadde tidligere staller for ponniene sine i Anda-smauet 18.

Lars Lende. Foto: Ukjent.
Lars Lende. Foto: Ukjent.

Utkledd som funkismann fikk han audiens hos kongen, og økonomisk støtte til sitt sosiale arbeid. I 1927 fikk han en idé om å samle inn penger til en dreiebenk. Til dette trengte han 2000 kroner. Han skrev til kong Haakon VII og ba om penger. Kongen svarte ham ved å bevilge 200 kroner til prosjektet. Åtte år senere fikk han lov å besøke kongen igjen. Denne gangen mottok han 1000 kroner i støtte. Lende var også innom Stortinget for å dele ut flygeblad.

I 1951 fikk Lende tak i en stor motorbåt som han døpte Samfunnsbåten. Han forteller selv om den:
– Samfunnsbåten anskaffet jeg for de unge, for at de skal kunne lære å stelle og kjenne motorer. Dess-uten skal de kunne ta seg turer i våre fjorder og bli kjent med øyene rundt byen sin og ha det godt, med interesse for fedrelandet. Samtidig skal de komme bort fra gatene og lære å elske naturen.

Han bygget opp et mekanisk verksted, lærte opp ungdom i mekanikerkunsten og ga fabrikken til arbeiderne. Han samlet inn penger til sin sak på utradisjonelle måter. Lende var langt forut sin tid når det gjaldt barne- og ungdomsarbeid. Han hadde et kristent livssyn samtidig som han var sosialist. Det siste året han levde, sto han flere ganger på Domkirkeplassen og oppfordret folk til å hjelpe sultrammede mennesker i Afrika.

Lars H. Lende var gift med Bertha Kristiansen (1888–1971). De fikk tre barn; Ruth Bergliot Louise døde i 1912, kun 22 måneder gammel. Rut Hovland Lende, bosatt i Stavanger, og sønnen Jacob Hovland Lende, som tidlig reiste til Amerika. I 1910 bodde Lars og familien i Aadlandssmuget 11 i Stavanger, sen-ere i Brønngata 6.

Bertha Lende døde 25. mars 1971. Lars Hovland Lende døde 29. november 1971. De er begge gravlagt på Eiganes gravlund.