Torvastad kirke

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen - 23. april 2023.
Torvastad kirke ligger på Torvastad i Karmøy kommune i Rogaland. Torvastad kommune omfattet i sin tid hele det nåværende Haugesund samt Utsira og nordre Karmøy.

Kirken ble vigslet 13. oktober 1880. Den er bygget av tømmer og har 450 plasser. Den ble bygget av Ole Andreas Jacobsen Syre. Altertavlen ble malt av haugesunderen Ole Laurentius Frøvig i 1914. I 1930 ble to glassmalerier på 4 x 1 meter montert. De ble tegnet og malt av arkitekt Johan Paulsen, og motivene er korsfestelsen og oppstandelsen.

I 1902 fikk kirken sitt første orgel som ble etterfulgt av en større orgel i 1920. Orgelet som nå står i kirken ble bygget i 1986 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri i Knivsta, Sverige. Orgelet har 19 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

Gamle kors og gravsteiner plassert langs steingjerdet. Foto: Erling Jensen.
Gamle kors og gravsteiner plassert langs steingjerdet. Foto: Erling Jensen.

Da dagens kirke ble oppført ble den tidligere kirken, som var fra 1600-tallet revet. I dens korvegg ble det funnet et dragehode fra et husformet relikvieskrin som antas å være fra 1100-tallet. Middelalder-kirken ble omfattende reparert i 1620-årene og så revet i 1635 og erstattet med en tømmerkirke. Denne stod litt nordvest for den nåværende kirken.

Kirkeklokkene
Tidligere var det to gamle klokker i kirken. En fra 1200 og en fra 1880. Den eldste kom fra en av de gamle kirkene på Torvastad, og den fra 1880 var ny da kirken ble oppført. I 2007 ble det montert nye klokker som ble støpt ved Olsen Nauen Klokkestøperi i Tønsberg. Den ene veier 145 kilo, den andre 240 kilo.

Det er kirkegård ved kirken og dessuten en gravlund noen hundre meter lenger øst-sørøst.

I 2023 opprettet regjeringen et fond for bevaring og vedlikehold av norske kirker. Det er 961 kirker som blir omfattet av bevaringsfondet. 48 av dem ligger i Rogaland, blant andre Torvastad kirke.

Kilder: Diverse aviser og tidsskrift fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden