Stavanger Bybru

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Stavanger Bybru går fra Høgsfjordgata ved St. Johannes kirke over Strømsteinsundet til Gras-
holmen og Sølyst. Navnet ble vedtatt i 1976, etter at navnet Strømsteinsund bru var blitt brukt i planleggingsfasen.

Vedtak om å bygge brua ble fattet i 1972. Arbeidet tok til i 1974 og åpningen skjedde fredag
30. desember 1977 kl. 15:00 i et forrykende uvær. Ferjetrafikken til Buøy ble avviklet 31. mars 1978.

Det ble vurdert flere alternativer før valget falt på denne brutypen som ble den første moderne skrå-stagbrua i landet. Det var ikke det rimeligste alternativet, men den minst skjemmende i fjorden slik at utsynet mot fjellene i nord ikke ble ødelagt. Den ble også valgt fordi den tilfredsstilte alle krav som ble satt i forhold til sjøtrafikken. 

Brua ligger svært værutsatt til, og det ble foretatt aerodynamiske forsøk i modeller for å komme frem til en løsning som sikret stabilitet. De første fire-fem årene var det bompengeinnkreving, noe som førte til store protester fra den stadig økende befolkningen i Hundvåg bydel. Ordningen ble avviklet foran kommunevalget i 1983.

Brua er bygd i betong og stål, av type skråstagbru med kasse, et tårn og to opphengte spenn. Sei-lingshøyden er 24 meter. Total lengde er 1066,6 meter, bredde 15,5 meter. Brua består av 24 spenn, det største er 185,5 meter. Konstruktør var Arne Selberg og Johs. Holt AS, entrepenør var AS Betong. Erik Ruuds mek. verksted hadde stålentreprisen. Brua er en del av fylkesvei 435, og er Rogalands lengste bru. 

Stavanger bybru er nevnt i landsverneplan for minner etter samferdsel, og kan trolig få et formelt vern snart.

Koordinater:
Lat/Lon: 58° 58" 10" N 05° 44" 53" E
UTM: Sone 32 Ø313063 N6541213

Kilder: Statens vegvesen. Stavanger byleksikon. 2008. Wigerstrand Forlag, Stavanger.

Til hovedsiden