Halvor Karlo Sivertsen

Halvor Karlo Sivertsen. Foto: Ukjent.
Halvor Karlo Sivertsen. Foto: Ukjent.

Halvor Karlo Sivertsen (Hasiv) bodde hele livet sitt i Haukeligata 58 i Stavanger. Han ble født 5. september 1917. Hasiv var en markant skikkelse i Storhaug bydel.

Han markerte seg som idrettsleder og svømmeinstruktør i Frisinn Sportsklubb. Hasiv meldte seg inn i arbeideravholdslaget Frisinns sportsklubb i 1935. Der var han svømmelærer i flere tiår.

Hasiv snublet tilfeldig innom døren til avisen 1ste Mai i Verksgata på forsommeren 1945. Kassereren døde i løpet av krigsårene, og disponenten lurte på om Halvor Karlo Sivertsen kunne tenke seg den ledige jobben. Det kunne 28-åringen så absolutt, og de neste fem, seks årene gikk det i pengetelling og bokholderi. Men den flittige kontoristen viste seg å være en ulv i fåreklær. Stadig oftere dukket initialene «Hasiv» opp på trykk. Som journalist og sportsredaktør følte han et særlig ansvar for å dekke de små, hverdagslige begivenheter i lokalsamfunnet.

Som pensjonist fortsatte dette arbeidet. I alle år var Hasiv en flittig fotograf og en engasjert historie-formidler. Med sin rike bildesamling og gode fortellerevne var han en av de viktigste formidlere av livet på Storhaug i gamle dager. Jobbingen i avisen, i avholdsbevegelsen, i politikken og i Frisinn spiste opp døgnet for ildsjelen Hasiv. Ekteskap og egen familie ble det ikke noe av.

Halvors bestefar bygde huset i Haukeligata 58 i 1908. Nesten alle som bodde i dette strøket på jobbet i industrien, for det meste i hermetikken. Slik også med far til Hasiv. Selv om Hasiv vokste opp som enebarn, var han aldri ensom. Tre familier med totalt ni barn holdt til i huset.

Hasivs navn vil alltid være knyttet til svømmeopplæringen og aktivitetene rundt Badedammen. Både personlig og gjennom Frisinn har Halvor Sivertsen gjort en kjempejobb for å lære flest mulig unger å svømme.

Halvor Sivertsen var medlem av Stavanger bystyre i to perioder i 1960-årene som representant for Arbeiderpartiet. Han var også formann i kommunens idrettsutvalg. Under krigen deltok han aktivt i illegalt pressearbeid fram til han ble arrestert. Dette førte til 17 måneder på Grini.

I de senere årene ga Hasiv ut fire bøker; Minneskrinet, om motstandsarbeid under krigen og opphol-det på Grini, På nedslitte knotter, om guttefotballen i Stavanger 1920–46. I 1997 kom han med sin tredje bok, denne gangen om barndomsminner fra østre bydel, Oppvekstkår mellom to verdenskri-ger. Den siste boka er en fotokavalkade fra vintersporten i Sirdal.

Som pensjonist var Halvor Sivertsen også aktiv som foredragsholder i forskjellige lag og foreninger, og han hadde tillitsverv i Den Gamle Garde i Folkets Hus, Storhaug Historielag, Journalistenes pensjo-nistforening og i Rogaland Fylkes eldreråd

Hasiv la ned et stort arbeid for friluftslivet i Madlandsheia og i Sirdal. Han var sekretær i Sirdalsutval-get i 35 år, redaktør for utvalgets årbok og primus motor i Sirdalsløpet. For dette arbeidet fikk han Forsberg-statuetten og han ble æresmedlem i Sirdalsutvalget.

I 1979 ble Hasiv kåret til «Årets Siddis» av leserne av Rogalands Avis. Samme året fikk han også Sta-vanger Presseforenings Siddispris. i 1983 ble han tildelt diplom fra Norsk Livredningsselskap for sin innsats for svømmeopplæringen. I 1992 fikk han Arbeiderbevegelsens kulturpris i Rogaland.

En kampestein ved Badedammen bærer et bronserelieff av Halvor Sivertsen, som takk fra folk i byde-len til den populære svømmeinstruktøren og "Badedammens far". Denne ble avduket i 1995.

Kunstner: Jan Næss. Foto: Erling Jensen.
Kunstner: Jan Næss. Foto: Erling Jensen.

I 1996 ble han tildelt Stavanger kommunes kulturpris. Nylund skole, hvor Hasiv selv var elev, har hed-ret ham med et relieff i gymnastikkbygningen. I 2006 ble han av Avholdsfolkets Fellesutvalg i Stavan-ger utnevnt som Årets avholdsmann. 3. oktober 2007 ble han tildelt kongens fortjenstmedalje i sølv for sin innsats for barna i østre bydel. I 2012 fikk han en gate oppkalt etter seg. Hasivs gate går fra Emmausveien og nordover mot Ryfylkegata.

Halvor Karlo Sivertsen døde i juli 2011, 94 år gammel.

Til hovedsiden