Stavanger Avis

Tekst: Erling Jensen
Rogalands Folkeblad og Stavanger Avis
Alexander L. Kielland overtok Rogalands Folkeblad i 1888, og 1. januar 1889 skiftet avisen navn til Stavanger Avis som var en Venstre-avis.

Rogalands Folkeblad kom ut med sitt første nummer våren 1888 med sandnesmannen Laurits Larsen Stavnheim som redaktør. Avisen ble trykket hos Arnt Moe og kostet 33 øre pr. måned. I 1889 fikk avisen navnet Stavanger Avis. Dette var en Venstre-avis. Oddmund Vik ble redaksjonssekretær, og Alexander L. Kielland ble redaktør. Redaksjonen holdt til i Mor-tvedthuset på Torget i Stavanger, og avisen ble trykket hos Stavanger Trykkeri.

"Bladet bliver som før et Venstreblad for Vestlandet, men vil ogsaa ved daglig at bringe Telegrammer, Efterretninger og Artikler af vexlende Indhold blive et livligt Nyhedsblad for Stavanger, for Omegnen og videre udover Landet".

Kielland trakk seg tilbake som redaktør i 1890, og Oddmund Vik overtok og redigerte avisen fram til 1907. Avisen ble overtatt av redaktør Lars Kleiveland i 1908. Avisen Stavangeren ble slått sammen med Stavanger Avis i november 1899. Det siste nummeret av Stavanger Avis ble utgitt 6. mai 1911.

Theodor Dahl begynte i Stavanger Avis i 1907. I boken Byen og menneskene skrev han:
Det var i nittenhundre og syv jeg begynte i Stavanger Avis' redaksjon. Hos Oddmund Vik. Ola Aurenes var redaksjonssekretær og forretningsfører.

Det var et typisk avisinteriør for tida. Meget enkelt i utstyr. Parafinlamper på bordene, en liten klokke vi slo på når rikstelefonen kom med telegrammer fra Kristiania - tikket i tre minutter. En stor gammel sofa stod hos redaktøren. Den hadde lang trening i å ta imot folk, især venstremennesker og allslags personligheter Vik kjente kring om i landet. Den var slitt og gnurret i fjørene slik at den låt et grann - eller småjamret seg når noen satte seg i den.

Til hovedsiden