Stavanger Avis

Tekst: Erling Jensen
Rogalands Folkeblad og Stavanger Avis
Alexander L. Kielland overtok Rogalands Folkeblad i 1888, og 1. januar 1889 skiftet avisen navn til Stavanger Avis som var en Venstre-avis.

Rogalands Folkeblad kom ut med sitt første nummer våren 1888 med sandnesmannen Laurits Larsen Stavnheim som redaktør. Avisen ble trykket hos Arnt Moe og kostet 33 øre pr. måned. I 1889 fikk avisen navnet Stavanger Avis. Dette var en Venstre-avis. Oddmund Vik ble redaksjonssekretær, og Alexander L. Kielland ble redaktør. Redaksjonen holdt til i Mortvedthuset på Torget i Stavanger, og avisen ble trykket hos Stavanger Trykkeri.

"Bladet bliver som før et Venstreblad for Vestlandet, men vil ogsaa ved daglig at bringe Telegram-mer, Efterretninger og Artikler af vexlende Indhold blive et livligt Nyhedsblad for Stavanger, for Omegnen og videre udover Landet".

Kielland trakk seg tilbake som redaktør i 1890, og Oddmund Vik overtok og redigerte avisen fram til 1907. Avisen ble overtatt av redaktør Lars Kleiveland i 1908. Avisen Stavangeren ble slått sammen med Stavanger Avis i november 1899. Det siste nummeret av Stavanger Avis ble utgitt 6. mai 1911.

Theodor Dahl begynte i Stavanger Avis i 1907. I boken Byen og menneskene skrev han:
Det var i nittenhundre og syv jeg begynte i Stavanger Avis' redaksjon. Hos Oddmund Vik. Ola Aure-nes var redaksjonssekretær og forretningsfører.

Det var et typisk avisinteriør for tida. Meget enkelt i utstyr. Parafinlamper på bordene, en liten klokke vi slo på når rikstelefonen kom med telegrammer fra Kristiania - tikket i tre minutter. En stor gammel sofa stod hos redaktøren. Den hadde lang trening i å ta imot folk, især venstremennesker og allslags personligheter Vik kjente kring om i landet. Den var slitt og gnurret i fjørene slik at den låt et grann - eller småjamret seg når noen satte seg i den.

Til hovedsiden