Besteforeldre - farssiden

Einar Jensen og Anne Marie Evertsen.
Einar Jensen og Anne Marie Evertsen.

Min farfar Einar Jensen ble født 19. februar 1911 i Rosenberggata 8 i Stavanger. Hans foreldre er Johan Gabriel Jensen og Kristofa Margrethe Ommundsen. 20. august 1911 ble han døpt i Stavanger domkirke. I 1915 bodde han i Store Skippergate 22. I 1929 bodde han i Ryfylkegata 20. 23. november samme år giftet han seg i St. Johannes kirke med Anne Marie Evertsen.

Einar var sjømann mesteparten av sitt liv, og jobbet som fyrbøter. Han var blant andre skip ombord i D/S Granheim. I 1938 mønstret han ombord i D/S Erland som fraktet kull og trelast. Han mønstret av i 1939 da skipet ble solgt. D/S Erland sank vinteren 1940 i østersjøen etter at det ble skrudd ned i isen. Det neste skipet Einar var ombord i var D/S Favorit. Det lå i polsk havn da tyskerne startet sitt angrep på Polen. Skipet gikk fra Polen til Stavanger, hvor Einar og resten av mannskapet mønstret av. I 1942 ble D/S Favorit senket i Atlanterhavet av tyskerne.

D/S Erland (1911 brt) ble bygd i 1914. Skipet sank i 1940.
D/S Erland (1911 brt) ble bygd i 1914. Skipet sank i 1940.

I 1950-årene arbeidet Einar som hermetikkarbeider hos Reform Preserving AS i Hillevåg. De siste årene av sitt aktive arbeidsliv arbeidet han hos Bjelland AS. Einar Jensen døde på sykehjem
1. november 1992, 81 år gammel. Han er gravlagt på Lagård gravlund.

I 1934 var han 23 år gammel og jobbet som fyrbøter på et dampskip. Han skrev da diktet Døm ikke hårdt. Diktet kan du lese her.

Bryllupsbilde fra 1929.
Bryllupsbilde fra 1929.

Min farmor Anne Marie Evertsen ble født 6. juni 1906 i Spilderhaugggata 14. I 1909 flyttet familien til
Støberigata 21, og i 1916 til Emmausveien 16. Hennes foreldre er Bendiks Sunde Evertsen og Anna Mathilde Monsen. I 1948 bodde foreldrene i Normanns gate 37.
23. november 1929 giftet hun seg i St. Johannes kirke med Einar Jensen. Hun fikk tidlig øyesykdom-men grønn stær, og var delvis blind. Anne Marie Evertsen døde på sykehjem 2. april 1996, nærmere 90 år gammel. Hun er gravlagt på Lagård gravlund.

I 1948 flyttet Einar og Anne Marie fra Buøy til Midtre Dalgate 5 hvor de bodde resten av sitt liv. I 1946 kjøpte de tomt av Ingvald Nilsen på Idse og bygde hytte. Einar og Anne Marie og resten av familien tilbrakte mye tid på dette landstedet.

Midtre Dalgate 5 - Foto: Erling Jensen.
Midtre Dalgate 5 - Foto: Erling Jensen.

Barn: Marton Børge (1930–1997), Erna Marie (1931–2019), Einar jr. (1934–1967), Lillian (f. 1937), Anne Karin (1946–2010) og Johan Gabriel (1948–1992).

Familien Jensen - Bildet ble tatt rundt 1954. Bak fra venstre: Einar jr. (1934–1967), Marton Børge (1930–1997), Erna Marie (1931–2019). Foran fra venstre: Anne Marie (1906–1996), Anne Karin (1946–2010), Lillian (f. 1937), Johan Gabriel (1948–1992), Einar (1911–1992).

Til hovedsiden