Besteforeldre - farssiden

Einar Jensen og Anne Marie Evertsen.
Einar Jensen og Anne Marie Evertsen.

Min farfar Einar Jensen ble født 19. februar 1911 på Bakkeland i Stavanger. Hans foreldre er Johan Gabriel Jensen og Kristofa Margrethe Ommundsen. Han ble født i Rosenberggata 8. 20. august 1911 ble han døpt i Stavanger domkirke. I 1929 var han 18 år gammel og bodde i Ryfylkegata 20. 23. november samme år giftet han seg i St. Johannes kirke med Anne Marie Evertsen.

Han var sjømann mesteparten av sitt liv, og jobbet som fyrbøter. Han var blant andre skip om-bord i D/S Granheim. I 1939 var han ombord i D/S Favorit. Skipet lå i polsk havn da tyskerne startet sitt angrep på Polen. Skipet gikk fra Polen til Stavanger, hvor Einar og resten av mann-skapet mønstret av. I 1942 ble D/S Favorit senket i Atlanterhavet av tyskerne.

I 1950-årene arbeidet han som hermetikkarbeider hos Reform Preserving AS i Hillevåg. De siste årene av sitt aktive arbeidsliv arbeidet han hos Bjelland AS. Einar Jensen døde på syke-hjem 1. november 1992, 81 år gammel. Han er gravlagt på Lagård gravlund.

I 1934 var han 23 år gammel og jobbet som fyrbøter på et dampskip. Han skrev da diktet Døm ikke hårdt. Diktet kan du lese her.

Bryllupsbilde fra 1929.
Bryllupsbilde fra 1929.

Min farmor Anne Marie Evertsen hadde sin barndom i Støberigata 21 og Emmausveien 16. Hennes foreldre er Bendiks Sunde Evertsen og Anna Mathilde Monsen. 23. november 1929 giftet hun seg i St. Johannes kirke med Einar Jensen. Hun fikk tidlig øyesykdommen grønn stær, og var delvis blind. Anne Marie Evertsen døde på sykehjem 2. april 1996, 90 år gammel. Hun er gravlagt på Lagård gravlund.

I 1948 flyttet Einar og Anne Marie fra Buøy til Midtre Dalgate 5 hvor de bodde resten av sitt liv. I 1946 kjøpte de tomt av Ingvald Nilsen på Idse og bygde hytte. Einar og Anne Marie og resten av familien tilbrakte mye tid på dette landstedet.

Midtre Dalgate 5 - Foto: Erling Jensen.
Midtre Dalgate 5 - Foto: Erling Jensen.

Barn: Marton Børge (1930–1997), Erna Marie (1931–2019), Einar jr. (1934–1967), Lillian (f. 1937), Anne Karin (1946–2010) og Johan Gabriel (1948–1992).

Familien Jensen - Bildet ble tatt rundt 1954. Bak fra venstre: Einar jr. (1934–1967), Marton Børge (1930–1997), Erna Marie (1931–2019). Foran fra venstre: Anne Marie (1906–1996), Anne Karin (1946–2010), Lillian (f. 1937), Johan Gabriel (1948–1992), Einar (1911–1992).

Til hovedsiden