D/S La France

Tekst: Erling Jensen
Dampskipet La France ble bygd i 1909 av Fevigs Jernskibsbyggeri i Grimstad. I 1916 ble det over-tatt av Olaf Gjessing Gjessen i Skudeneshavn. Skipet var beskjeftiget i sildehandel og fraktfart på Nord- og Østersjøen. D/S La France var 616 bruttotonn, 960 dødvekttonn.

Olaf Gjessing Gjessen.
Olaf Gjessing Gjessen.

3. juli 1940 tok tyskerne kontroll over skipet og brukte det som lagerskip for miner. Høsten 1944 ankom det i skadet tilstand til Skudeneshavn for reparasjon. D/S La France ble senket av britiske jagerbombefly på havnen i Skudeneshavn 28. desember 1944.

Dette maleriet som henger i Mælandsgården ble malt av Olaf Aspen i 2011.
Dette maleriet som henger i Mælandsgården ble malt av Olaf Aspen i 2011.

Skipet ble hevet i 1946, og i 1949 ble det solgt til Brødrene Lothe i Haugesund og omdøpt til King. I 1950 fikk det nye eiere og ble omdøpt til M/S Magnhild. I 1955 ble skipet solgt til Costa Rica og om-døpt til Pandora, og i 1957 fikk det navnet Pandokrator. Skipet endte sine dager i Hellas, og ble strøket fra Lloyds skipsregister i 1998.

Til hovedsiden