Stavanger Blikemballagefabrik

Bildet ble tatt i 1920. Foto: Hakon Johannesen/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Bildet ble tatt i 1920. Foto: Hakon Johannesen/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Stavanger Blikemballagefabrik AS ble grunnlagt i 1896 i Harald Hårfagres gate 15 på Kjelvene i Storhaug kommunedel. Fabrikkens oppgave var å fremstille et vakkert og praktisk Produkt til for-skjellig Brug til fuldt ud konkurrerende Priser.

Aksjekapitalen var 50 000 kroner, og styret besto av kemner Bernt Pedersen, kjøpmann Josef Chris-toffersen, Henrik Finne, urmaker Bendix Hansen og konsul Erik Berentsen. Henrik Finne ble selskapets disponent.

Virksomheten de første årene var beskjeden med rundt 15–25 mann i arbeid. I 1904 var arbeidsstok-ken kommet opp i 150, hvorav 100 var kvinner. Det ble meldt at bedriften kunne produsere 10 000 sardinbokser om dagen. I 1907 var sysselsettingen nådd opp i 180 ansatte, og i 1911 var fabrikken en av de største i Stavanger med 350 arbeidere. Produksjonen besto hovedsakelig av forskjellig embal-lasje i blikk.

Bonbonleketøy i en uendelighed av varitaioner, Emballage til The, Tobak. Kjæx, Smør, Cacao, alle mulige slags Æsker og Boxer til chemisk-tekniske Artikler, Legetøysartikler, Reklameskildter etc. i alle mulige størrelser og Facons, og med de nydeligste Dekorationer.

24. mars 1903 skrev Stavanger Aftenblad:
Stavanger Blikemballagefabrik har for 1902 et driftsoverskud paa 10 539 kroner. Fabriken har i aarets løb erhvervet et nyt patent for aabning af hermetikæsker, som direktionen antar vil bli til stor fordel for fabriken; for at undgaa overtidsarbeide m.v. er der foretat udvidelser osv. for ca. 20 000 kroner. Anlægget med lager staar nu assureret for 315 000 kroner, mens aktiekapitalen kun udgjør 125 000. Forslag om tilførsel af driftskapital vil fremkomme paa generalforsamlingen, som afholdes lørdag 28. mars.

Bedriften ble solgt i 1924 for 300 000 kroner. Det nye firmaet fikk navnet Stavanger Gummiindustri AS. I 2007 skiftet firmaet navn til Rubberstyle AS. De holder nå til i Dusavik.

Bildet viser de ansatte og er tatt rundt 1912/1913.
Bildet viser de ansatte og er tatt rundt 1912/1913.

Relatert lenke: Skvettlappar

Til hovedsiden