Vørterølet

Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Tekst: Erling Jensen - mai 2023
Efter initiativ av bryggeriets mangeaarige forhandler i Stavanger, hr. Racine, og efter hans omtale av et i utlandet nydt alkoholfrit øl, optok direktionen tanken om muligheten av et saadant øl her hjemme.

Det var Schous Bryggeri som først klarte å fremstille et øl som var uten alkohol og i tillegg var næringsrikt og sundt. Bryggeriets salgsrepresentant i Stavanger, Erik Racine, hadde smakt alkohol-fritt øl i utlandet. Dette fortalte han til bryggeriets direktør og bryggerimester Lauritz Braaten som straks reiste til utlandet for å fremskaffe nærmere opplysninger om det alkoholfrie ølet. De klarte å få tak i en oppskrift som Braaten videreutviklet. I mai 1903 kunne så Schous Bryggeri lansere sitt nye vørterøl, som ble en umiddelbar suksess. 


Annonse i Stavanger Aftenblad 11. mai 1905.
Annonse i Stavanger Aftenblad 11. mai 1905.

Vørterølet ble i begynnelsen betraktet som et viktig kostholdstilskudd. Det var en tid hvor det stod dårlig til med både ernæring og drikkevann, ikke minst i de fattige arbeidermiljøer. Det alkoholfrie mørke og søtlige ølet med høyt næringsinnhold fikk tilnavnet det flytende brød.


Vørterøl opparbeidet seg raskt status som både sunt og nærende, noe som selvsagt også skyldtes den positive omtalen produktet fikk. Tre måneder etter lanseringen hadde over 400 leger gitt sin skriftlige anbefaling til den nye drikken. I en brosjyre som bryggeriet utga som forbrukerveiledning het det: 


Det har lykkedes os at fremstille øl som udelukkende næringsmiddel, og som bidrager til vedligehold av sundhed og velvære, saavel hos friske mennesker som hos svagelige personer.

Det fantes knapt den sykdom eller tilstand det nye ølet ikke skulle hjelpe mot. Ølet kunne gis til syke og svakelige og ble regnet som et viktig kosttilskudd for fødende og ammende kvinner. Ikke minst ble det barnas drikk tidlig på 1900-tallet, i en tid da brusen ennå ikke hadde gjort sitt inntog i Norge. Barn utgjorde faktisk hovedmålgruppen helt frem til slutten av mellomkrigstiden. Vørterøl ble mottatt med jubel også av avholdsbevegelsen.


Alkoholfrit vørterøl er ukens store nyhet paa avholdssakens omraade. Det er Schous Bryggeri, som har løst det store problem, vi saa lenge har drøftet, at faa en god, nærende, velsmagende og absolut alkoholfri drik. Tænk at Schous Bryggeri skulde gjøre avholdsfolket en slik tjeneste. 


Kilde: Skaal Stavanger! Erling Jensen - Allmennforlaget 2019.

Til hovedsiden