Blåsenborg

Risbakken. Foto: Erling Jensen.
Risbakken. Foto: Erling Jensen.

Blåsenborg ligger i Storhaug bydel i Stavanger og strekker seg fra Frue kirke og ned til Verksgata. Området deles opp i Øvre- og Nedre Blåsenborg.

Blåsenborg ble bygd ut over en forholdsvis lang periode og har en blandet bebyggelse fra årene mel-lom 1840–1910. Den karakteristiske bygningstypen er 1 1/2 etasje hus vekselvis med gavl og langside mot gaten. Tomtene ble utnyttet maksimalt, etter hvert også med en tett uthusbebyggelse som preger området. Det var særlig sjøfolk fra Ryfylke som bosatte seg her. Blåsenborg ble en del av Stavanger ved byutvidelsen i 1849.

Den gamle trehusbebyggelsen i Tårngata. Foto: Statsarkivet i Stavanger.
Den gamle trehusbebyggelsen i Tårngata. Foto: Statsarkivet i Stavanger.
Øvre Blåsenborg 1. Foto: Stavanger Byarkiv.
Øvre Blåsenborg 1. Foto: Stavanger Byarkiv.
Øvre Blåsenborg 4. Bildet ble tatt i 1933, samme år som huset ble revet. Foto: Stavanger byarkiv.
Øvre Blåsenborg 4. Bildet ble tatt i 1933, samme år som huset ble revet. Foto: Stavanger byarkiv.

I Øvre Blåsenborg ligger Risbakken hvor forfatterne Theodor Dahl og Gottfred Borghammer bodde. Kunstneren Reidar Berge ble også født på Blåsenborg, og i 1920-årene drev kunstneren Bjarne Hansen en malerskole i Risbakken 10. Bygningen som inneholdt gamle Blåsenborg skole og flere nabohus ble revet i 1960 for å gi plass til høyblokken som ligger i Pedersgata 19.

Til hovedsiden