Blåsenborg

Risbakken. Foto: Erling Jensen.
Risbakken. Foto: Erling Jensen.

Blåsenborg ligger i Storhaug bydel og strekker seg fra Frue kirke og ned til Verksgata. Områ-det deles opp i Øvre- og Nedre Blåsenborg.

Blåsenborg ble bygd ut over en forholdsvis lang periode og har en blandet bebyggelse fra årene mellom 1840–1910. Den karakteristiske bygningstypen er 1 1/2 etasje hus vekselvis med gavl og langside mot gaten. Tomtene ble utnyttet maksimalt, etter hvert også med en tett uthusbebygg-else som preger området. Det var særlig sjøfolk fra Ryfylke som bosatte seg her. Blåsenborg ble en del av Stavanger ved byutvidelsen i 1849.

Den gamle trehusbebyggelsen i Tårngata. Foto: Statsarkivet i Stavanger.
Den gamle trehusbebyggelsen i Tårngata. Foto: Statsarkivet i Stavanger.
Øvre Blåsenborg 1. Foto: Stavanger Byarkiv.
Øvre Blåsenborg 1. Foto: Stavanger Byarkiv.

I Øvre Blåsenborg ligger Risbakken hvor forfatterne Theodor Dahl og Gottfred Borghammer bodde. Kunstneren Reidar Berge ble også født på Blåsenborg, og i 1920-årene drev kunstneren Bjarne Hansen en malerskole i Risbakken 10. Bygningen som inneholdt gamle Blåsenborg skole og flere nabohus ble revet i 1960 for å gi plass til høyblokken som ligger i Pedersgata 19.

Til hovedsiden