Derikhuset

Derikhuset slik det så ut i 2015. Foto: Erling Jensen.
Derikhuset slik det så ut i 2015. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen - juni 2023
Derikhuset ble oppført rundt 1840 og ligger på Hillesland ved Skudeneshavn. Gnr. 48, bnr. 7.

Våningshuset på Salane ble utskilt i 1840 fra gården Hillesland. Det er trolig oppført samme år av Elias Eliassen, født 1792. Det er hans initialer E.E.S.H. som er malt over døren til søndre kammers sammen med årstallet 1844.

Sjur Didrikson og kona Boel Sjursdatter fra Varaldsøy i Hardangerfjorden kom til Karmøy i 1699. De hadde med seg sønnene Didrik og Sjur. De bodde noen år i Åkrehamn men flyttet senere til Dyrland. Den eldste sønnen Didrik giftet seg på Dale i Skudenes. Hans datter Margrete giftet seg med Lars Torgilsen Årvoll. Sønnen Elias Larsen giftet seg med Berta Gudmundsdatter, og de bosatte seg på Hillesland. Den ene sønnen som også fikk navnet Elias bodde i Derikhuset fra 1850 til han døde i 1946, 96 år gammel.

Elias var gift to ganger og hadde fire barn som vokste opp. To døtre, Anna og Gina, var ugifte og levde i Derikhuset sammen med den ugifte halvbroren Derek, hele sitt liv. Derek Hillesland var den yngste og døde så sent som i 1969. Den tredje datteren ble gift på Dale og har barn og barnebarn etter seg. I 1971 ble huset overtatt av Oddny og Govert Opsal. I dag er Oddgeir og Alina Camelia Opsal eiere av huset.

Iflg. Haugalandmuseet kan hele huset ha vært oppført med tømmer som er gjenbruk fra hus som har stått andre steder. Man vet med nokså stor sikkerhet at tømmeret i den nordre stuen kommer fra et hus som sto på Berekvam på Jelsa. En av historiene knyttet til huset forteller at det skal ha vært flyttet hit fra Bokn.

Tømmeret under vinduet i den søndre stuen var skadet og kraftig oppspist av pelemark. Det tyder på at stokkene har lagt i saltvann før de ble brukt som hustømmer. En annen teori er at akkurat disse tømmerstokkene kan ha vært drivved som er samlet inn fra strendene på Karmøy.

Bildet ble tatt 15. juni 2023. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt 15. juni 2023. Foto: Erling Jensen.

I 2023 blir huset restaurert. Jeg legger ut nye bilder når huset er ferdig.

Det går fremover... Bildet ble tatt 2. oktober 2023. Foto: Erling jensen.
Det går fremover... Bildet ble tatt 2. oktober 2023. Foto: Erling jensen.
4. desember 2023. Foto: Erling Jensen.
4. desember 2023. Foto: Erling Jensen.

Kilder: Haugalandmuseet. Slekta i Derikhuset på Hillesland, Martin Gjersvik. Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonal-biblioteket.

Til hovedsiden