Lagård gravlund

Mer enn 2000 mennesker møtte opp da Lagård gravlund ble innviet 5. september 1834. Det var et imponerende antall da Stavanger kun hadde 4857 innbyggere. Gravlunden har fremdeles samme struktur og utforming som da den var ny. Den har en variert samling gravminner, representative for hele perioden den har vært i bruk.

I 1868 ble gravlunden utvidet sørover til Kirkegårdsveien, og i 1882 videre sørover fra Kirkegårdsveien mot Paradis og Hillevågsvatnet. Lagård gravlund dekker et areal på 45 000 m2. På gravlunden står det en driftsbygning fra 1980 og et kapell fra 1984. Kapellet er bygd i tre og betong, og har 155 sitte-plasser. Orgelet ble bygd i 1987 av Jehmlich Orgelbau i Dresden, og har åtte stemmer. Gravlundens første kapell ble revet i 1983, og var et skolehus som ble flyttet fra Köhlereiendommen i Hillevåg i 1884. En tunnel som ble gravd ut av polske krigsfanger under 2. verdenskrig går fra St. Svithun skole til baksiden av kapellet. 

Les mer om gravlunden i eboken Kirker i Stavanger kommune.

Til hovedsiden