Malde Teglverk

Teglverket ligger til venstre i bildet. Tegning av Mons Gabriel Monsen fra 1865.
Teglverket ligger til venstre i bildet. Tegning av Mons Gabriel Monsen fra 1865.

Tekst: Erling Jensen
Malde Teglverk ble etablert i 1857 av sakfører og senere politimester Lauritz Carl Aas fra Stavanger. Etter at Aas gikk konkurs i 1869, kjøpte Jonas Christinus Bull Kielland teglverket for 32 000 kroner.

Jonas solgte teglverket videre i 1872 til fetteren Alexander L. Kielland. Mens Kielland drev teglverket var produksjonen stor. I 1878 ble det brent 769 000 håndbankede teglstein, 130 000 håndformede takstein, og en god del kalk.

Arbeidet foregikk manuelt og arbeidsdagen var fra kl. 06:00 til kl. 18:00. Leire ble gravd opp med spade og fraktet med trillebår til formeren. Verket hadde spesiallagde former med en forhøyning slik at steinen ble tynnere i midten. Det ble stemplet L. C. Aas på steinene. Frem til 1864 ble steinene brent i en periodisk ovn. I 1864 ble verket modernisert med en moderne tysk ringovn som gjorde det mulig å brenne murstein kontinuerlig. Dette var den første ringovnen i Norge.

Alexander L. Kielland eide verket i ni år, fra 1872 til 1881. Verket ble da solgt til et interesseselskap fra Stavanger. Da ble det produsert 320 000 takstein og 300 000 murstein årlig. Stein fra Malde Tegl-verk ble regnet blant de beste i Skandinavia og Kiellands navn var trykt på hver annen stein som ble laget i denne perioden.

Alexander L. Kielland var en høyt elsket sjef. Han følte seg nærmest som en far for teglverksarbeid-erne. Selv etter at han hadde solgt verket og bodde i København, var han levende opptatt av det som foregikk ved teglverket.

John Aasland som var en meget god venn av Kielland, sto for den daglige driften. Det ble også han som overtok teglverket i 1889 og drev dette videre alene. Da John Aasland døde i 1895 ble teglverket omdannet til et familieselskap med sønnen John som disponent. Vanskelige tider under 1. verdenskrig og tungvint drift var årsaken til at teglverket ble nedlagt i 1916. Senere etablerte John Aasland Hafrs-fjord Preserving i de samme lokalene. John Aasland døde i 1946, og driften ble da nedlagt.

I 1857 da teglverket ble etablert ble noe av steinen fraktet til Skudeneshavn. Fredrik Lundin bygget sitt eget gjæringsrom for ølproduksjon i Søragadå 13. I dag er rommet blitt til skjenkestuen Tidens Minde som drives og eies av Knut Nygård og Eli Margrete Stølsvik. Navnet har stedet fått etter Lundins båt, jakten Tidens Minde.

Teglstein fra Malde Teglverk. foto: Erling Jensen.
Teglstein fra Malde Teglverk. foto: Erling Jensen.

Skulpturen som står i skjenkestuen Tidens Minde er laget av keramiker Ingunn Dahlin og har fått navnet Alexandra, oppkalt etter Alexander L. Kielland.

Til hovedsiden