Ramsvig

Ramsvig. Foto: Erling Jensen.
Ramsvig. Foto: Erling Jensen.

Ramsvig er navnet på området rundt Ramsvig båthavn, sørøst i Storhaug bydel. Ramsvig er antakelig den første husmannsplassen i Hetlandsmarken. Så tidlig som i 1694 ble det født barn der.

I 1848 kjøpte skipsreder Knud Helliesen Ramsvig, som da omfattet parsellen Bakken, Ramsvighau-gen, og Revedalen. I 1885 ble eiendommen solgt til Johan Rasmussen som i 1889 solgte den vid-ere til høgsfjordingen Halvor Eliassen Bergsagel. Bergsagel solgte så de tre parsellene hver for seg. Det største gårdsbruket, Ramsvighaugen, ble kjøpt av skipsreder og konsul Sigval Bergesen i 1897. Her ble det bygd flere boliger og gjestehus. I 1899 kjøpte grosserer Ingvald Haaland parsel-len Bakken. Samme år overtok konsul Cornelius Middelthon parsellen Revedalen. På denne eien-dommen hadde Knud Helliesen oppført en flott trevilla, som i 1916 ble overtatt av Stavanger Sani-tetsforening.

Stavanger Sanitetsforening gjorde hovedhuset om til tuberkulosehjem (Ramsvig Tuberkulosehjem) som ble åpnet 16. desember 1916. Hjemmet var topp moderne og utstyrt med blant annet gjen-nomlysningsutstyr og mikroskop. Den første tiden var det plass til 30 pasienter. I tillegg til den medisinske behandling, ro og hvile, skulle de av pasientene som var friske nok delta i gårdsarb-eid. Det ble gjort både som rekonvalesens for pasientene, men også for at virksomheten kunne bidra med midler til driften av hjemmet. 19. januar 1923 brant sanatoriet ned til grunnen. Hverken pasienter eller betjening kom til skade, men pasientene mistet sine eiendeler. Året etter sto et nytt bygg i mur og stein ferdig. Det ble drevet tuberkulosehjem i mange år. Fra 1920 var det også en friluftsskole for tuberkulosetruede jenter i Ramsvig. Hovedbygningen ble deretter benyttet til skole og hybelhus. Senere ble bygningen en del av borettslaget Ramsvig.

Etter 2. verdenskrig ble anlegget brukt til forskjellige formål, blant annet rekonvalesenthjem, flykt-ningmottak for jødiske familier, attføringsskole, og barnehage for psykisk utviklingshemmede. I 1952 ble det også oppført et eget skolebygg, Lenden skole- og ressurssenter (tidligere Ramsvik skole). Først ble det drevet attføringsskole fram til 1966. Deretter ble den omformet til spesialskole for gutter med adferdsvansker. I den gamle friluftsskolen drev Diakonforbundet skole og daghjem for evneveike. Senere ble det etablert internasjonal barnehage her.

Stavanger kommune overtok eiendommen i 1982. Hovedbygget ble rehabilitert og ble del av et større boligkompleks med omsorgsboliger for eldre som Stavanger Boligbyggerlag førte opp i 2001. 

I mange år drev Bergsagel-familien gartneri i Ramsvig. Og rett overfor Ramsvig ligger Rosendal og Ramsvik Kolonihager og Skolehagen. Tidligere kunne ikke folk gå videre langs fjorden. Bergesen-familien hadde gjerdet inne hele sin store eiendom. I 1991 maktet kommunen endelig å få anlagt en sti langs strandsonen over til Sørnes i Godalen. Navnet Ramsvig finnes flere steder i Rogaland. Det har sannsynligvis sammenheng med plantearten rams, en slags skogsløk.

I Ramsvig finner vi kanskje den mest idylliske båthavna i byen, den ble anlagt i 1958.