Ramsvig

Ramsvig. Foto: Erling Jensen.
Ramsvig. Foto: Erling Jensen.

Ramsvig ligger sørøst i Storhaug bydel i Stavanger. Ramsvig er antakelig den første husmanns-plassen i Hetlandsmarken. Så tidlig som i 1694 ble det født barn der.

I 1848 kjøpte skipsreder Knud Helliesen Ramsvig, som da omfattet parsellen Bakken, Ramsvighaugen, og Revedalen. I 1885 ble eiendommen solgt til Johan Rasmussen som i 1889 solgte den videre til høgsfjordingen Halvor Eliassen Bergsagel som så solgte de tre parsellene hver for seg. Det største gårdsbruket, Ramsvighaugen, ble kjøpt av skipsreder og konsul Sigval Bergesen i 1897. Her ble det bygd flere boliger og gjestehus. I 1899 kjøpte grosserer Ingvald Haaland parsellen Bakken. Samme år overtok konsul Cornelius Middelthon parsellen Revedalen, og bygningen ble ombygd/påbygd før Middelthon flyttet inn i 1901. De bodde der til 1915 da huset i Møllegata 40 sto ferdig. Villaen i Ramsvig som ble oppført av Knud Helliesen, ble i 1916 ble overtatt av Stavanger Sanitetsforening.

Maleriet er i familien Middelthons eie.
Maleriet er i familien Middelthons eie.

Tuberkulosehjemmet
Stavanger Sanitetsforening gjorde hovedhuset om til tuberkulosehjem (Ramsvig Tuberkulosehjem) som ble åpnet 16. desember 1916. Hjemmet var topp moderne og utstyrt med blant annet gjennom-lysningsutstyr og mikroskop. Den første tiden var det plass til 30 pasienter. I tillegg til den medisinske behandling, ro og hvile, skulle de av pasientene som var friske nok delta i gårdsarbeid. Det ble gjort både som rekonvalesens for pasientene, men også for at virksomheten kunne bidra med midler til driften av hjemmet. 

19. januar 1923 brant sanatoriet ned til grunnen. Hverken pasienter eller betjening kom til skade, men pasientene mistet sine eiendeler. Året etter sto et nytt bygg i mur og stein ferdig. Det ble drevet tuberkulosehjem i mange år. Fra 1920 var det også en friluftsskole for tuberkulosetruede jenter i Ramsvig. Hovedbygningen ble deretter benyttet til skole og hybelhus. Senere ble bygningen en del av borettslaget Ramsvig.

Cornelius Middelthons eiendom som brant ned i 1923. Foto: Hakon Johannessens fotoarkiv/Stavanger byarkiv.
Cornelius Middelthons eiendom som brant ned i 1923. Foto: Hakon Johannessens fotoarkiv/Stavanger byarkiv.

Etter 2. verdenskrig ble anlegget brukt til forskjellige formål, blant annet rekonvalesenthjem, flykt-ningmottak for jødiske familier, attføringsskole, og barnehage for psykisk utviklingshemmede. I 1952 ble det også oppført et eget skolebygg, Lenden skole- og ressurssenter (tidligere Ramsvik skole). Først ble det drevet attføringsskole fram til 1966, deretter ble den omformet til spesialskole for gutter med adferdsvansker. I den gamle friluftsskolen drev Diakonforbundet skole og daghjem for evne-veike. Senere ble det etablert internasjonal barnehage her.

Stavanger kommune overtok eiendommen i 1982. Hovedbygget ble rehabilitert og ble del av et større boligkompleks med omsorgsboliger for eldre som Stavanger Boligbyggerlag førte opp i 2001. 

I mange år drev Bergsagel-familien gartneri i Ramsvig. Og rett overfor Ramsvig ligger Rosendal og Ramsvik Kolonihager og Skolehagen. Tidligere kunne ikke folk gå videre langs fjorden. Bergesen-familien hadde gjerdet inne sin private eiendom. I 1991 maktet kommunen å få anlagt en sti langs strandsonen over til Sørnes i Godalen. Navnet Ramsvig finnes flere steder i Rogaland. Det har sann-synligvis sammenheng med plantearten rams, en slags skogsløk.

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

I Ramsvig finner vi kanskje den mest idylliske båthavna i byen, den ble anlagt i 1958.

Mer om tuberkulosehjemmet og Friluftskolen kan man lese om i eboken Helter i hvitt.

Til hovedsiden