Randaberg kirke

Randaberg kirke. Foto: Erling Jensen.
Randaberg kirke. Foto: Erling Jensen.

Arbeidet med å bygge Randaberg kirke startet tredje pinsedag 1845 under ledelse av den kjente kirkebyggeren Tollak Gudmestad. Allerede sent på høsten i 1845 sto kirken ferdig.

Materialene til kirken ble fraktet med båt fra Arendal og videre til Vistevika. Også en del av mate-rialene fra den gamle kirken som tidligere sto på Randabergfjellet ble benyttet. Kirken hadde den gang 460 sitteplasser og var 195 kvadratmeter.

Den gamle kirken på Randabergfjellet var fram til 1845 soknekirke for nordre del av Randaberg. Kirken er nevnt i skriftlige kilder fra 1300-tallet, men den er nok noe eldre. Den var sannsynligvis en stavkirke som var reist som et privat kapell eller kirkebygg for folkene på gården Randaberg.

Tegningene kirken er bygget etter er laget av Hans Ditlev Franciscus von Linstow. Det var den noe større Nærbø gamle kirke som ble bygd i 1834 som var modell for Randaberg kirke. Kirken fikk ikke varme før i 1890, men da ble det ble satt inn en ovn. I 1909 ble det montert ny ovn og skorstein, men dette ble byttet ut mot elektrisk varmeanlegg i 1944. Sitt første orgel fikk kirken i 1897, men dette er senere blitt skiftet ut flere ganger.

Den nye delen av kirkegården ble innviet i 1982. Kirken fikk i 1993 overrislingsanlegg og var en av de første i landet som fikk montert dette. Kirken ble utvidet med 150 nye sitteplasser i 1978, samtidig som det ble bygd nytt bårehus og toaletter.

Høsten 2014 ble det oppført et tilbygg med møterom, kjøkken, toaletter og bårerom. Det gamle bårehuset fra 1978, ble revet i forbindelse med nybygget.

I 2023 opprettet regjeringen et fond for bevaring og vedlikehold av norske kirker. Det er 961 kirker som blir omfattet av bevaringsfondet. 48 av dem ligger i Rogaland, blant andre Randaberg kirke.

Randaberg kirke i 2015. Foto: Google Maps.
Randaberg kirke i 2015. Foto: Google Maps.