Kathrinus Middelthon

Marie og Kathrinus Middelthon i 1895.. Foto: Erik Hadland Torjusen/Dalane Folkemuseum.
Marie og Kathrinus Middelthon i 1895.. Foto: Erik Hadland Torjusen/Dalane Folkemuseum.

Tekst: Erling Jensen
Kathrinus Middelthon ble født i Stavanger 20. september 1864, og døpt i Stavanger domkirke 14. november samme år. Hans foreldre var Jacob Christian Hveding Middelthon og Cathrine Elisabeth Laland. Faren var sildegrosserer, kjøpmann, skipsreder og revisor.

Kathrinus Middelthon vokste opp i Skagen 22 ved Felthusalmenningen. Han var den yngste av seks søsken. Han ble konfirmert i Stavanger domkirke 4. april 1880 og ble like etter sendt til Altona i Tysk-land hvor han gikk på middelskolen. Senere reiste han til Leipzig for å gå på Handelshøyskolen. I Leipzig studerte han også og sang og musikk ved konservatoriet. Han tok sangundervisning hos en tenor og gikk på danseskole hos den berømte italienske danselærer Bernardelli.

Etter oppholdet i Tyskland flyttet han hjem til Stavanger og arbeidet i farens forretning. Senere ble han ansatt i Stavanger Avis som den gang var under Alexander Kiellands redaktørtid. Middelthons oppgave var å skrive om alt som hendte på havnen, om skip som kom og gikk, om liv og hendelser ved bryggene. Han utførte også oversettelsesarbeid for avisen.

Middelthon vokste opp i det hvite huset midt på bildet. Foto: Stavanger byarkiv.
Middelthon vokste opp i det hvite huset midt på bildet. Foto: Stavanger byarkiv.

I oktober 1889 ble Kathrinus Middelthon ansatt som bokholder ved Egersunds Fayancefabrikk. Han fikk en årslønn på 1800 kroner og fri bolig. 17. april 1906 ble han disponent etter at tidligere disponent Christian M. Feyer trakk seg tilbake. Middelthon hadde denne stillingen til slutten av 1929. Familien flyttet til Stavanger våren 1930.

Middelthon var aktiv innen musikklivet i Egersund. Han var instruktør for Egersund Mannsangforening som han ledet fra starten i 1901 og nærmere 40 år fremover. Ved foreningens 25-års jubileum 17. mai 1926 ble han utnevnt til foreningens æresmedlem.

Middelthon var en av initiativtakerne til Den Musikalsk-dramatiske Forening som ble stiftet i 1894. Foreningen skapte et frodig teater- og musikkmiljø på Ellingsens Hotel hvor det ble laget egen sal og scene. Dette ble foreningens faste tilholdsted, og Middelthon deltok både som musiker og skuespil-ler. Ellingsens sal var byens kulturelle storstue helt fram til første verdenskrig. Takket være foreningen og ikke minst Katharinus Middelthon fikk egersunderne oppleve mange dyktige omreisende kunst-nere, både musikere, forfattere og skuespillere.

I 1911 dannet Middelthon Egersunds første guttemusikkorps, og i 1920-årene startet han et eget orkester som fikk navnet Middelthons orkester. Han samlet om seg yngre krefter og skapte et ut-merket orkester som ble flittig benyttet ved alle anledninger og som også villig hjalp til med musikalsk underholdning når det skulle skaffes penger til veldedige øyemed. Orkesteret hadde sine øvelser i Middelthons hjem. Hans yngre musikkvenner fortalte med begeistring om alle de festlige øvelses-kvelder de hadde.  Middelthon fikk flere æresbemerkelser for sin innsats innen det lokale musikklivet.

Middelthon hadde forskjellige tillitsverv i Egersund kommune. Han var blant annet nedlem av bystyret og ligningsrådet. I flere år var han formann i styret til Egersunds Sparebank. Han deltok også aktivt i tuberkuloseforeningen. Etter at han ble pensjonist tilbrakte han mye tid i hytten som lå på Eikeland i Bjerkreim.

Middelthons hytte "Satomi" på Eikeland i Bjerkreim. Foto: Dalane Folkemuseum.
Middelthons hytte "Satomi" på Eikeland i Bjerkreim. Foto: Dalane Folkemuseum.

29. mai 1888 giftet Middelthon seg med Marie Henriksen i St. Petri kirke i Stavanger. Sammen fikk de barna Bergliot Katharina f. 1888, Brynjulf f. 1890, Gudrun f. 1892, Finn f. 1894 og Øistein f. 1904. Gudrun døde i 1904, 12 år gammel.

Kathrinus Middelthon døde 29. november 1944 i Egersund, 80 år gammel. Hans kone Marie døde i Stavanger 1. februar 1931, 68 år gammel. Hun ble gravlagt ved familiegravstedet i Egersund.

Kilder: Stavanger Avis 18. sept. 1944. - Okka by: Egersund 1880–1965. Harald Hamre, Egil Harald Grude. 1996. 
wisted.net/Middelthon.htm - Diverse aviser fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden