Kulimport

Kulimport AS. Foto: Holst & Hauges arkiv.
Kulimport AS. Foto: Holst & Hauges arkiv.

Firmaet P. O. Thingbø ble etablert i Stavanger i 1919, og leide da lokaler i Verksgata 24. Bedriften importerte kull og koks fra Storbritannia. Behovet for disse energikildene var stort i regionen. Hermetikkfabrikkene og industrien var storforbrukere, ved siden av Stav-anger Gasværk og de mange private og offentlige husholdninger.

Kulimport AS ble dannet av brødrene Peder og Omund Thingbø, Hans Forgaard og Peder Smedvig i 1921. Peder Thingbø ble firmaets disponent og daglig leder. Aksjekapitalen var
160 000 kroner. Kulltomta lå mellom sjøen og jernbanesporene i Hillevåg, i området som i dag har adresse Consul Sigval Bergesens vei. Tidligere var dette eiendommen til handels-huset Köhler & Co. Her lå handelshusets skipsverft fram til det gikk konkurs i 1883. Kulimport tok i bruk flere av de gamle verftsbygningene, blant annet et av byens største sjøhus.

I starten ble båtene losset ved at arbeiderne fraktet kull og koks manuelt med trillebår. Men i 1938 fikk man montert en kran på Kulimportkaien. Da krigen kom i 1940 ble lagerkapasiteten beslaglagt av den tyske hær og marine.

Tidlig i 1950-årene var det 24 faste arbeidere og seks funksjonærer ved bedriften. Varene ble da losset og lastet med to elektriske kraner, som hadde en kapasitet på 70 og 90 tonn pr. time. Kulimport-kaien besto av to kailengder på til sammen 94 meters lengde og 26 fots dybde. Der var også moderne siloer og lagringsanlegg. Bedriftens område var på 9000 kvadratmeter og hadde en lagerkapasitet på 18 000 tonn kull og koks. En kokssekk veide 50 kg og en kullsekk veide 80 kg. I 1960-årene solgte bedriften sand, singel og grus i bulk.

Peder Thingbø døde i 1953, og sønnen Kåre Juell Thingbø ble ny disponent. Firmaet Kul-import ble solgt til Skanska AS i 2005. Tomten til Kulimport var utstyrsbase for Aker Contract-ing fra 1983 til ca. 1990. Kulimport fortsatte som eiendomsselskap fram til 2005.

Til hovedsiden