Blåsenborg skole

Blåsenborg skole. Foto: Stavanger Byarkiv.
Blåsenborg skole. Foto: Stavanger Byarkiv.

Blåsenborg skole lå i Stavanger og startet i 1834 i et lite hus med adressen Øvre Blåsenborg 2. Den ble etablert for barn af de Forældre der havde nedsat sig paa Hetlands og Bispeladegaards Grunde. Det var den første offentlige sko-len i den gamle Hetland kommune. Etter byutvidelsen i 1848 overtok Stavanger kommune driften.

Skolen ble senere omtalt som fattigskolen på Blåsenborg. Fra 1857 og fram mot århundreskiftet, fikk skolen den såkalte sinkeklassen med problem-elever fra hele Stavanger. Elevene ble omtalt som evneveike, undermålere, villstyringer eller etternølere, og på folkemunne het det at- eg gjekk på skrabå. Elevene kom fra Hetland, Våland og Hillevåg. De fikk undervisning i regning, skriving og lesing.

I 1878 skrev skoleinspektør A. J. Olsen flg:
Vindueskarmene ere raadne, og Ovnen ryger, saa at der ikke er til at holde ud for Træk og Røg. En ny Lærerpost maa oprættes, da jeg ikke tør vove at placere en Lærerinde på Blaasenborg.

I 1898 var det to klasser med 58 elever ved skolen. Skolen eksisterte fram til 1902. Senere ble skolebygget brukt til kommunalt feierbad.

I 1904 kunne man lese i avisen:
Blaasenborg skole er af kommunen gratis overladt Frelsesarmeens slum og barnekrybbe. Den gamle skolestue er for-trinlig til barneværelse, stor og lys, men styg, hvad maling angaar.

Huset ble revet i 1962 for å gi plass til boligblokken i Pedersgata.

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.