Blåsenborg skole

Tekst: Erling Jensen
Blåsenborg skole lå i Stavanger og startet i 1834 i et lite hus med i Øvre Blåsenborg 2. Den ble etablert for barn af de Forældre der havde nedsat sig paa Hetlands og Bispeladegaards Grunde.

Det var den første offentlige skolen i den gamle Hetland kommune. Stavanger kommune kjøpte huset 1. oktober 1849. Branntaksten var 11 200 kroner. 
Skolen ble senere omtalt som fattigskolen på Blåsen-borg. Fra 1857 og fram mot århundreskiftet, fikk skolen den såkalte sinkeklassen med problemelever fra hele Stavanger. Elevene ble omtalt som evneveike, undermålere, villstyringer eller etternølere, og på folkemunne het det at- eg gjekk på skrabå. Elevene kom fra Hetland, Våland og Hillevåg. De fikk undervisning i regning, skriving og lesing.

I 1878 skrev skoleinspektør A. J. Olsen følgende:
Vindueskarmene ere raadne, og Ovnen ryger, saa at der ikke er til at holde ud for Træk og Røg. En ny Lærerpost maa oprættes, da jeg ikke tør vove at placere en Lærerinde på Blaasenborg.

I 1898 var det to klasser med 58 elever ved skolen. Skolen eksisterte fram til 1902. Senere ble skole-bygget brukt til kommunalt feierbad.

I 1904 kunne man lese i avisen:
Blaasenborg skole er af kommunen gratis overladt Frelsesarmeens slum og barnekrybbe. Den gamle skolestue er fortrinlig til barneværelse, stor og lys, men styg, hvad maling angaar.

Rønner på Blåsenborg
Det er svært mange her i byen som daglig undrer og irriterer seg over at de to gamle rønnene på Blåsenborg - hvor feierne hadde tilhold tidligere, ikke blir revet. De har nå stått tomme i årevis og er i en så elendig forfatning at det er ynk å se. De virker i høy grad skjemmende på omgivelsen og ligger tett opp til den sterkt trafikerte Pedersgata hvor også mange tilreisende ferdes. De ligger der til skrekk og advarsel og det er kjedelig, for hvis en tar seg en tur oppover Blåsenborg og Risbakken vil en finne klynger av gamle velstelte hus med mang en flott blomsteridyll, en liten koselig bydel som godt kunne ha vært fredet til et nytt lite "Gamle Stavanger". Men de nevnte rønnene burde jo for-lengst ha vært revet. Argus.
(Rogalands Avis 4. september 1962).

Huset ble revet i november 1962 for å gi plass til boligblokken i Pedersgata.

Til hovedsiden