Frida Hansen

Hennes fulle navn var Fredrikke Bolette Hansen. Hun ble født 8. mars 1855 i Stavanger. Foreldrene var Mathilde F. Helliesen (1824–1915) og grosserer og skipsreder Peter Sickerius Petersen (1811–1875).

Familien til Frida bodde i Laugmannsgata 7, men i vinterhalvåret bodde de i Nedre Strandgate 27. Hun gikk på Frøken Wieses pikeskole i Stavanger. Hun likte godt både tegning og maling, og fikk låne farens malerskrin.

I 1871 ble Frida konfirmert, og da bestemte hun seg for å bli malerinne. Hun fikk privatundervisning av Kitty Kielland og marinemaler Johan Bennetter. Hun ble videre forlovet med Wilhelm Severin Hansen i 1872. De giftet seg året etter. Da var hun 18 år mens han var 32 år. Bryllupet ble feiret i Hillevåg med stor festivitas. De nygifte skulle bosette seg i Østervåg.

Da Fridas far døde i 1875, flyttet ekteparet til Köhlerhuset. Frida var i denne perioden svært engasjert i planleggingen av et hageanlegg omkring Köhlereiendommen. Det ble etter hvert anskaffet påfugler, kalkuner og perlehøns. Nede ved sjøen ble det murt opp en dam for vanlige fisker. Friskt vann ble tilført fra Mosvatnet. Det ble også anlagt en torskebrønn, der tjenestepikene hentet fersk fisk til husholdnin-gen.

Frida Hansen var en av de store vevekunstnere i Norge. Hun vevde sitt første teppe, Birkebeinerne, i 1889. Birkebeinerne fører den unge Haakon Haakonssen på ski over fjellet, etter Knud Bergsliens maleri fra 1869. Veving lærte hun i Sogn og Fjordane, og plantefarging av garn lærte hun på Jæren. Frida Han-sen reiste fra Stavanger allerede som 23-åring og hadde sitt virke som kunstner utenfor hjembyen. I 1893 startet hun et plantefargeri i Kristiania.

Kunstneren hadde et studieopphold i Tyskland og Paris i 1895, der hun opplevde jugendstilen i full blomstring. Slik de franske plakatkunstnerne utnyttet flater og brukte konturlinjer for å få fram dekorative uttrykk, lærte Frida Hansen hvordan hun kunne skape et moderne uttrykk i tekstil. Vanligvis vevde hun navnet sitt inn i teppene. I mindre arbeider kunne hun nøye seg med initialene F. H. Hun fant opp og utviklet en spesiell transparant teknikk når hun vevde, en teknikk hun også tok patent på.

Som så mange andre kunstnere, var og er Frida Hansen større ute enn hjemme. På verdensutstillingen i Paris i 1900, fikk hun gullmedalje for arbeidene sine. I 1915 mottok hun kongens fortjentsmedalje i gull som tekstilkunstner. Gjennom kunsten sin gjorde hun norsk vevekunst internasjonalt kjent. Arbeidene hennes ble innkjøpt til museer i blant annet Zürich, Hamburg, København, Wien og London. Olavs-teppet, som hun laget i årene 1926 til hun døde i 1931, henger i våpenhuset i Stavanger domkirke. Frida Hansens hus, som ligger like ved munningen av Hillevågstunnelen mot riksvei 44, ble åpnet nyrestau-rert i 2001. Frida Hansen døde i Oslo 12. mars 1931 og er begravet på Ullern kirkegård.

Til hovedsiden