Frida Hansen

Hennes fulle navn var Fredrikke Bolette Hansen. Hun ble født 8. mars 1855 i Stavanger. Foreldrene var Mathilde F. Helliesen og grosserer og skipsreder Peter Sickerius Petersen.

Familien til Frida bodde i Laugmannsgata 7, men i vinterhalvåret bodde de i Nedre Strandgate 27. Hun gikk på Frøken Wieses pikeskole i Stavanger. Hun likte godt både tegning og maling, og fikk låne farens malerskrin.

I 1871 ble Frida konfirmert, og da bestemte hun seg for å bli malerinne. Hun fikk privatundervisning av Kitty Kielland og marinemaler Johan Bennetter. Hun ble videre forlovet med Wilhelm Severin Hansen i 1872. De giftet seg året etter. Da var hun 18 år mens han var 32 år. Bryllupet ble feiret i Hillevåg med stor festivitas. De nygifte skulle bosette seg i Østervåg.

Da Fridas far døde i 1875, flyttet ekteparet til Köhlerhuset. Frida var i denne perioden svært engasjert i planleggingen av et hageanlegg omkring Köhlereiendommen. Det ble etter hvert anskaffet påfugler, kalkuner og perlehøns. Nede ved sjøen ble det murt opp en dam for vanlige fisker. Friskt vann ble til-ført fra Mosvatnet. Det ble også anlagt en torskebrønn, der tjenestepikene hentet fersk fisk til hus-holdningen.

Frida Hansen var en av de store vevekunstnere i Norge. Hun vevde sitt første teppe, Birkebeinerne, i 1889. Birkebeinerne fører den unge Haakon Haakonssen på ski over fjellet, etter Knud Bergsliens maleri fra 1869. Veving lærte hun i Sogn og Fjordane, og plantefarging av garn lærte hun på Jæren. Frida Hansen reiste fra Stavanger allerede som 23-åring og hadde sitt virke som kunstner utenfor hjembyen. I 1893 startet hun et plantefargeri i Kristiania.

Hele artikkelen kan leses i e-boken Vestlandskvinnene.

Til hovedsiden